НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


    536
Я72
Яремчук, В. С.
Теоретичні основи теплотехніки : у 2-х ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Технічна термодинаміка / В. С. Яремчук, В. П. Свідерський. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 511 с.   Наведені основи технічної термодинаміки. Розглянуті основні закони, термодинамічні процеси перетворення різних форм енергії; цикли, характеристичні функції і диференціальні рівняння для ідеальних та реальних робочих тіл; процеси дроселювання, витікання і нагнітання газів; відображені питання безмашинного перетворення енергії.
   Для студентів інженерних та інженерно-технологічних спеціальностей ЗВО III-IV рівнів акредитації.


Зміст