У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводжуються розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги – символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.
   На презентації книги були присутні викладачі та студенти гуманітарно- педагогічного факультету, співробітники бібліотеки.