Презентація книги Андрія Новака в науковій бібліотеці ХНУ

   Стало традицією проводити в науковій бібліотеці ХНУ презентації книг професорсько-викладацького складу університету , науковців та економістів України. Цього разу студенти інституту економіки та управління ХНУ прийшли на презентацію монографії молодого київського науковця Андрія Новака "Як підняти українську економіку". Відрекомендував гостя проректор з міжнародних зв`язків Йохна Микола Антонович, відзначивши актуальність тематики дослідження та оригінальність запропонованої автором концепції економічної стратегії розвитку .
   Зацікавлено та невимушено автор виклав студентам та викладачам власну модель формування конкурентоздатної та високоефективної української економіки в сучасних умовах глобалізації - Трифункціональну модель економічного підйому України.
   Економічна модель працює на трьох функціях:
   - функція виробництва;
   - функція продажу;
   - функція розподілу результатів розпродажу.
   Як досягти ефективності у кожній функції - саме на це акцентував автор у своєму виступі. Андрій Новак виділяє 39 ринків кінцевої продукції, на яких мають бути створені українські корпорації: від ринків продовольчих товарів, побутової техніки, одягу - до високотехнологічних ринків космічних апаратів, літакобудування, комп`ютерних та програмних товарів. Найпростіше, на думку автора , буде формування корпорацій на ринку продовольчих товарів. І перші кроки тут вже є - це "Оболонь", "Наша ряба", "Чумак", які поступово починають набирати риси корпорацій.
   Автор також докладно описує необхідні кроки, які повинна здійснити держава у "ефектизації" функції продажу та розподілення - розробка національної комплексної маркетингової програми та деполітизація і декорумпованість функції розподілу в державному та приватному секторах економічної діяльності на основі законодавчої бази.
   Знайомство з виданням пройшло в діловій атмосфері, в обговоренні презентованої монографії взяли активну участь науковці та студенти ХНУ, було задано багато гострих питань щодо впровадження запропонованої моделі в життя.
   Андрій Новак провів серед студентів невеличку вікторину, переможці якої отримали від автора дарчі примірники книги. Свої книги автор подарував також всім присутнім викладачам та науковій бібліотеці Хмельницького національного університету.

Провідний бібліотекар наукової
бібліотеки ХНУ Шинкарук В.Ю.