Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

378
П27
Перші п'ять років. Становлення та розвиток Технологічного університету Поділля (1962–1967 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 236 с.

   У книзі подаються архівні документи та матеріали, спогади учасників безпосередніх подій, газетні повідомлення, за якими реконструюється історія створення і початкові роки становлення Технологічного університету Поділля.
   Це перша спроба всебічного та об'єктивного відтворення історії формування вищого навчального закладу в м. Хмельницькому на основі першоджерел. Автори сподіваються, що книга буде плідною основною для роздумів прийдешніх поколінь викладачів і студентів університету, а також викличе інтерес у широкого кола громадськості - людей не байдужих до історії рідного краю.

378
К13
Кадри для служби сервісу. Становлення та розвиток університету (1967–1994 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 612 с.

   Книга є продовженням видання "Перші п'ять років", якою було розпочато відтворення історії Хмельницького національного університету. В ній подані архівні першоджерела, що документально висвітлюють становлення та етапи розвитку майже тридцятирічної (1967-1994 рр.) історії навчального закладу.
   У ній зібрано публікації з періодичних видань, спогади сучасників, а також фотоматеріали, що змістовно доповнюють та інформаційно насичують історичну реконструкцію життя тогочасного періоду вузу.


378
Х65
Хмельницький національний університет. 50 років розвитку [Текст] / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – 188 с.

   Видання присвячене діяльності Хмельницького національного університету, який протягом 50 років творить, зберігає і примножує наукові, культурні й освітні традиції Хмельниччини, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал України.
    Зі сторінок книги читач дізнається про всі історичні перипетії розвитку Університету від моменту його заснування до років розквіту в часи незалежної України, структурні перебудови й освітні реформи, які провадилися у виші. У книзі також представлена інформація про діяльність провідних науковців, викладачів і випускників Хмельницького національного університету.


378
Х65
Хмельницький національний університет : історія і сучасність 1995 - 2015 [Текст]. Кн.3 / упоряд. Є.М. Свіргунець,П.К. Мельник. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 1060 с. : іл. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

   Видання є продовженням Книг історії ХНУ: "Перші п’ять років" та "Кадри для служби сервісу", в яких було відтворено історію Хмельницького національного університету з 1962 по 1994 роки.
   У цій книзі зібрано матеріали архіву та сайту університету про освітні, наукові, спортивні та культурні події в навчальному закладі протягом 1995-2015 років. Висвітлено розвиток та становлення факультетів і кафедр, науково-дослідної роботи, освітньої, господарської діяльності, розповіді про "Золотий фонд" та тих особистостей, які творять історію університету, активно сприяють процесу утвердження його як сучасного Європейського навчального і наукового закладу.
   Тут спогади колишніх студентів та галерея знаменитих випускників, інша цікава інформація…