Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Як правильно оформити список літератури до наукової роботи


   Національні стандарти, щодо оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі:

   "ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"
   "ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання"

   Cлова і словосполучення скорочуються відповідно до:

   ДСТУ 3582: 2013 "Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові"
   ГОСТ 7.12.93 "Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила"
   ДСТУ 7093:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами" (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ІSO 832:1994, MOD)

   Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації" , пункт 11: Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини дисертації) одним із таких способів:
- у порядку появи посилань у тексті;
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
- у хронологічному порядку.

   Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання" або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.
   Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела.

   Міжнародні стилі посилань в наукових роботах

Останні зміни 17.05.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail