Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Як правильно оформити список літератури до наукової роботи


   Бібліографічний опис документів здійснюється за:
"ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

   Cлова і словосполучення скорочуються відповідно до:
   ДСТУ 3582: 2013 "Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень в українській мові"
   ГОСТ 7.12.93 "Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила"
   ДСТУ 7093:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами" (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ІSO 832:1994, MOD)

   Під час оформлення бібліографічних посилань слід дотримуватись "ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання", що вступив в дію 01.07.2016.

   Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

Останні зміни 16.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 72-80-38;
e-mail