Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


 Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ
 Система комплектування
 На допомогу науковцям
 Бази даних наукових видань (іноземні)
     Приклади оформлення бібліографічного опису за вимогами ВАК
На допомогу науковцям (корисні посилання)

http://pedpresa.ua/app Спецвипуск газети "Освіта України" повідомляє про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.
http://www.vak.org.ua/ Сайт Вищої атестаційної комісії України. Повна нормативна база, фахові видання, переліки і форми документів, архів, новини.
http://www.aspirant.com.ua/ Портал "Аспирант Украины" - для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ Каталог російських дисертацій, повний текст, яких можна переглянути, відвідавши віртуальні читальні зали дисертацій РДБ в Україні (список міст за адресою http://diss.rsl.ru/?menu=catalog&lang=ru
http://www.nbuv.gov.ua

 

Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В електронному каталозі бібліотеки відображено всі документи, що були видані в Україні  з 1994 р. з можливістю їх замовлення через міжбібліотечний абонемент (МБА).
http://www.nbuv.gov.ua Електронний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського містить автореферати дисертацій, захищених в Україні у 1998 і наступних роках, статті з періодичних видань, книги та тексти.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Зібрання "Наукова періодика України" містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Визнанням популярності цього зібрання є його щодобове використання — 200-300 тис. копій статей. (Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)
http://www.nbuv.gov.ua/citation/ Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського пропонує ресурс "Індекси цитування", що містить вітчизняні, російські та міжнародні бази даних наукового цитування, які індексують наукові публікації з усіх дисциплін.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Веб-сайт Верховної Ради України "Законодавство України"
http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України
http://eddoc.org/ Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта" містить рідкісні електронні копії  зарубіжних джерел для наукової роботи з можливістю їх доставки, а також широкий спектр додаткових довідково-бібліографічних послуг.

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

http://www.uintei.kiev.ua/ Веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)
http://www.ukrpatent.org/ Веб-сайт Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
http://www.ukrpatent.org/ua/links_ukr.html  Корисні гіперпосилання  на Веб-сайті УКРПАТЕНТ
1. Веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
2. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент)
3. Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій
4. Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
5. Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
http://www.sdip.gov.ua/ Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України
http://www.leonorm.lviv.ua Бізнес-портал "Леонорм", електронний магазин "Леонорм" (ГОСТи, стандарти, ISO, IES тощо)
http://www.gostrf.com/ "ГОСТы и нормативы" - найбільша безкоштовна електронна бібліотека усіх діючих ГОСТів та нормативів, а також національних стандартів Росії. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.
http://vsegost.com/ Електронний ресурс "Все ГОСТы". Повні безкоштовні тексти 28852 ГОСТів та 22969 нормативних документів з будівництва. Тексти представлені в форматі gif. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

Бази даних наукових видань (іноземні)

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Колекція наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін.
Getty Publications Virtual Library Видання з мистецтва, історії, археології, архітектури та гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн і для завантаження у PDF-форматі.
Academicjournals

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

Elsevier Журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.
Journals4Free

Портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.). Пошук за категоріями, мовами або наявністю в базах даних: Scopus, PubMed, ISI Master.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Каталог журналів відкритого доступу створений за грантами благодійних фондів у 2002 році і підтримується науковою бібліотекою університету м. Лунд (Швеція).
Збірник журналів відкритого доступу базується на фінансовій моделі, яка передбачає безоплатність доступу до інформаційних ресурсів для користувачів і відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative).У колекції більше 8 тис. назв журналів. Система є відкритою для розміщення наукових видань, що відповідають опублікованим стандартам системи.

Directory of Open Access Books   (DOAB)

Директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

Electronic Journals Library

Колекція електронних академічних журналів. Налічує більше 65 тис. назв, з них у безкоштовному доступі - 29 тис.

Springer_journals Повнотекстові журнали міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.
Springer_books Книги міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики англійською мовою.
Versita Open

Платформа відкритого доступу видавництва Versita надає безкоштовний доступ до академічних журналів з різних дисциплін. Колекція нараховує більше200 назв наукових журналів, що належать багатьом університетам і дослідницьким інститутам.

ABC Chemistry

Добірка безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії англійською мовою. Архів розділений на 2 частини : перша частина - журнали, повні тексти яких доступні в Інтернеті постійно, а друга - тестовий доступ і журнали, які тимчасово у вільному доступі.

HighWire Press

HighWire Прес - репозитарій доступу до підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Містить більше 1 тис. журналів, більше 2 млн повнотекстових рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі.

Theses Canada Portal

Theses Canada Portal - Загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр.

EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбургу; доступ до змісту журналів та до повних текстів статей.

Cogprints

Cognitive Science EPrint Archive – відкритий репозиторій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія).

NARCIS

Архів, що містить наукові публікації та докторські дисертації з університетів і наукових установ Данії. Більшість публікацій доступні в повних текстах.

CiteSeerx

Електронна бібліотека публікацій комп'ютерних наук. Містить широкий спектр додаткових можливостей з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI), пошуку та аналізу статей.

Google Book Search

Світова електронна бібліотека книг.

National Technical Information Service (NTIS)

База містить: реферати наукових досліджень, велику кількість німецьких дослідницьких звітів, записи з усіх областей наук, інженерії та технології. Джерела: головним чином звіти федеральних урядових агентств США, винаходи, доступні для ліцензування.

INPADOC

Всесвітній покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та інших країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.

OpenDOAR

Довідник наукових інституційних репозитаріїв відкритого доступу.

RePEc

Відкритий архів з економіки та суміжних дисциплін, створений з метою поширення результатів світових наукових досліджень. Містить посилання на понад 925 тис. статей, 2700 книг більше 16 тис. вчених.

IDEAS

База даних з економічних наук університету  штату Коннектикут. Містить посилання на понад 300 000 робіт, з них 200 000 - повнотекстові.

E-Books Directory

Каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук з можливістю додавати власні книги, коментарі до вже розміщених публікацій.

EconPapers

Колекція матеріалів економічного напрямку: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис.  у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. у вільному доступі ), програмне забезпечення.

Інтернет-архів Нобелевської премії

Все про Нобелівську премію і її лауреатів.

Socionet

Науково-освітня соціальна мережа Соционет інтегрує інформацію з багатьох серверів, що належать російським і закордонним науковим і освітнім організаціям, які беруть участь у міжнародних ініціативах RePEc і Open Archives Initiative.

UNESCO Documents and Publications

Бібліографічні записи і повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО з 1945 р. по теперішній час.

United States Patent and Trademark Office Web Patent Database

Сайт містить повні тексти та малюнки патентів США, починаючи з 1976 р. по теперішній час. Пошук по БД може бути проведений за номером патенту, ключовими словами назви і реферату, прізвищем та за  іншими полями. Підтримується USPTO - Бюро Патентів і Торгових марок США.

US Patent and Trademark Office. Official Gazette

Офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 р. - по теперішній час, безкоштовний пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть опубліковані, і торгових марок, які будуть зареєстровані.

STO's Internet Patent Search System

База даних підтримується системою Source Translation & Optimization (STO), яка може бути використана для пошуку по базах даних патентів і торгових марок США усіх років з використанням класифікаційних класів USPTO або за номером патенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих в період 1981-1989рр..

The OpenCourseWare Consortium

Освітні ресурси Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT))

Open Educational Resources

Відкриті освітні ресурси світу.

World lecture project

Відеобібліотека  відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа.

VideoLectures.Net

Колекція високоякісних відеолекцій світу.

Open Yale Courses

Лекції та інші матеріали з гуманітарних дисциплін, суспільних і природних наук.

Harvard University

Освітні ресурси Гарвардського університету.

FreeFullPDF.com

Пошуковик наукової літератури (актуальна інформація з кращих джерел для інноваційних проектів). Пошук проводиться тільки на відібраних сайтах. Охоплення: більше 80 млн повнотекстових наукових статей.

DART-Europe

Портал відкритого доступу до тез і дисертацій вчених Європейського Союзу. Колекція налічує 324 308 документів з  512-ти університетів 27-ми європейських країн.

Theses Canada Portal

Колекція дисертацій канадських вчених. Архів з 1965 року.

DissOnline.de

Архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених у Німеччині.

ADT (Australiasian Digital Theses Program)

Дисертації Австралії.

DiVA

Дисертації та інші дослідницькі матеріали від 26-ти інститутів скандинавських країн EThOS. Electronic Theses Online Service (EThOS) - Сполучене Королівство.

JournalTOCs Discovery Service

Сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється за назвами і змістом авторитетних наукових комерційних журналів і журналів вільного доступу (понад 15 тис. найменувань журналів). JournalTOCs індексує статті відразу, як тільки вони з'являються у мережі.

SciGuide

Електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті. Сервіс пошуку якісних наукових ресурсів світового рівня.

Open Knowledge Repository

Публікації Світового банку.

Gooru

Безкоштовна освітня пошукова система, яка об'єднує веб-ресурси для навчання. Gooru сканує та індексує освітні сайти і представляє їх у різних відповідних категоріях для швидкого пошуку і використання. Є можливість додавати власні матеріали в колекції. Можна використовувати Gooru для пошуку колекцій мультимедійних ресурсів: електронних підручників, відео, ігор та вікторин, створених викладачами.

OA publishing at Nicolaus Copernicus University Періодичні видання університету Миколи Коперника (Польща).
Periodica Polytechnica Наукові періодичні видання Будапештського університету технології та економіки.

Останні зміни 06.04.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail