Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго дня! підскажіть,будь ласка літературу для доповіді на тему "діяльність органів місцевого самоврядування" або про міністерство фінансів України. дякую.
1.


Заяць, І. Місцеве самоврядування : генеза законодавства та політики [Текст] / І. Заяць // Право України. – 2009. – №12. – С. 126-133.

2.
332
Р32
Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  під ред. В.Г.Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.


3.
34(477)
А31
Адміністративне право України [Текст] : підручник /  за ред. Т.О. Коломієць. – К. : Істина, 2010. – 480с. 


4.
34(477)
П68
Правознавство [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дрожжина, О. О. Одінцова, В. О. Кондратьєв, О. І. Романюк за ред. С.В.Дрожжиної. – 2-ге вид. стер. – К. : Знання, 2010. – 350с. – (Вища освіта ХХI століття). 

5.


Фролов, О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні [Текст] : реалії та перспективи розвитку / О. Фролов // Право України. – 2011. – №6. – С. 226-232.

6.
35
Н34
Наумік, К.Г. Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональний і муніципальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Наумік, Т. О. Коваль. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 276с.

7.


Козирєв, П. Місцеве самоврядування- найбільший здобуток незалежності України [Текст] / П. Козирєв // Віче. – 2011. – №23. – С. 11.

8.


Мороз, О. Місцеве самоврядування в Україні: фактори стримування [Текст] / О. Мороз, В. Семцов // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 23-29.

9.


Сторожук, І. Поняття та система місцевого управління [Текст] / І. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 245-249.

10.


Бідей, О. Адміністративно-правовий статус місцевого самоврядування [Текст] / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №5. – С. 12-16.

11.


Руснак, Л. Поняття місцевого самоврядування: проблема визначення та трактування [Текст] / Л. Руснак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №6. – С. 104-106.

12.


Козлова, Л.В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / Л. В. Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 231-237.

13.


Ашихміна, О. Органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання [Текст] / О. Ашихміна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №9. – С. 76-79.

14.
338(477)
П78
Шумило, Р. Місцеві податки та збори: внесок у забезпечення фінансової стабільності регіонів [Текст] / Р. Шумило, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 99-102.

15.


Молодожен, Ю. Самодостатність територіальної громади через призму ціннісно-духовних орієнтирів [Текст] / Ю. Молодожен // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 152-158.

16.


Абасов, Г. Несудові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування [Текст] / Г. Абасов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №12. – С. 94-96.

17.
332
В75
Воронкова, В.Г. Муніципальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2004. – 256с.

18.


Дубовик, В. Функція охорони права та муніципальні структури: у пошуках національного правового механізму [Текст] / В. Дубовик // Митна справа. – 2013. – №1. – С. 58-66.

19.


Абасов, Г. Поняття "механізм гарантування прав місцевого самоврядування" та система його елементів [Текст] / Г. Абасов // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 148-151.

20.


Качний, О. Реформа місцевого самоврядування покликана дати поштовх творчому началу громад [Текст] / О. Качний // Віче. – 2013. – №5. – С. 32-33.

21.


Бальцей, Ю. Органи самоорганізації населення - суб`єкти місцевого самоврядування України [Текст] / Ю. Бальцей // Юридичний журнал. – 2012. – №7-8. – С. 94-98.

22.


Дубровін, С. Реформа місцевого самоврядування — невід`ємна складова модернізації України [Текст] / С. Дубровін // Віче. – 2013. – №17. – С. 54-55.

23.


Бровченко, С. Організація державного фінансового контролю відповідно до потреб територіальних громад [Текст] / С. Бровченко // Фінансовий контроль. – 2013. – №10. – С. 33-36.

24.


Булат, В. Михайло Бушев: «Сьогодні місцеве самоврядування перебуває на новому етапі свого становлення» [Текст] / В. Булат // Віче. – 2013. – №19. – С. 64-66.

25.


Герасименко, Н. Напрями вдосконалення організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування по відношенню до комунальних банків [Текст] / Н. Герасименко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №10. – С. 101-105.

26.


Державне управління регіональним розвитком України [Електронний ресурс] : монографія /  за заг. ред.: В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

27.


Лекарь, С. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки [Текст] / С. Лекарь // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 174-180.

28.

http://www.vmurol.com.ua/upload/Navchalno_motodichna_robota/Navchalno_motodichna_materiali/PR/Principi_i_metodi_kuybida.pdf
Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. — К.: МАУП, 2004.
29.

http://www.ebk.net.ua/Book/FPravo/01-05/11042.htmПовноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності
30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Місцеве самоврядування в Україні.....”
31.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету