Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго вечора. підскажіть літературу для курсової роботи на тему"сучасні підходи до планування розвитку діяльності підприємства".дякую.

1.
Азарова, А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 91-100.

2.
Брусенко, М. Удосконалення інвестиційного планування в контексті стратегії розвитку підприємства [Текст] / М. Брусенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №2. – С. 52-57.

3.
Єфремов, О.С. Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств [Текст] / О. С. Єфремов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 69-74.

4.
Журавльова, І.В. Стратегічне планування розвитку інтелектуального капіталу підприємства [Текст] / І. В. Журавльова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 163-166. – [Розглянуто сутність та основні особливості стратегічного планування розвитку інтелектуального капіталу підприємства, розроблене його методологічне забезпечення. Доведена необхідність реформування діючого інструментарію економічної стратегії управління капіталом. Запропонована технологія формування стратегії управління інтелектуальним капіталом.].

5.
Ивановский, Я.В. Особенности планирования деятельности промышленных предприятий в рыночных условиях [Текст] / Я. В. Ивановский // Известия высших учебных заведенийИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2007. – №1С. – С. 9-11.

6. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840с.

7. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

8. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

9.
Онуфрієнко, Н.Л. Планування технічного розвитку промислового підприємства як об`єкта організаційно-економічного управління [Текст] / Н. Л. Онуфрієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 196-198.

10.
Планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. О.Ю. Древаль. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

11.
Погорелов, Ю.С. Планування розвитку підприємства: сутність, підходи, інструментарій [Текст] / Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 104-108. – [Розкрито сутність планування розвитку підприємства, його основні функції. Представлені принципові підходи до реалізації цієї функції управління щодо процесу розвитку підприємства та оглянуто можливий інструментарій з позиції отримання очікуваних результатів – достовірного опису майбутнього якісно нового стану підприємства.].

12.
ПротасоваЛ, В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування діяльності підприємства [Текст] / В. ПротасоваЛ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 216-220.

13.
Сокирник, І.В. Стратегічне планування розвитку сучасного підприємства [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 217-221.

14.
Стойловська, О.М. Проблеми розвитку системи стратегічного планування на сучасних підприємствах [Текст] / О. М. Стойловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 262-264.

15.
Тарасюк, Г.М. Деякі методичні підходи в плануванні діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 71-75.

16. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с.

17. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 568с.

18. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

19. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с. –

20. 658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ планування діяльності підприємства” (109документів), «планування на підприємстві» (243 документа)

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету