Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Прошу допомогти з вибором літератури для курсової з економіки підприємства на тему "Методи калькулювання продукції на підприємстві:особливості застосування та напрями вдосконалення"
1.
658
М23
Манів, З.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580с. –

2.


Фоменко, А.Л. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів [Текст] / А. Л. Фоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 173-177.

3.


Каменська, Т. Позамовна калькуляція [Текст] / Т. Каменська // Баланс. – 2007. – №10. – С. 50-53.

4.


Каменська, Т. Калькулювання за процесами [Текст] / Т. Каменська // Баланс. – 2007. – №18. – С. 26-29. – [Управлінський облік].

5.
657
Т48
Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Алерта, 2007. – 954с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Рзаєва, Т.Г. Особливості методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах [Текст] / Т. Г. Рзаєва, А. Д. Сухарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 101-105. –

7.
657
А92
Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

8.


Золотухін, О. Правила калькулювання фактичної собівартості [Текст] / О. Золотухін // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 15-25.

9.


Шумакова, Т. Калькулюємо собівартість продукції [Текст] / Т. Шумакова // Баланс. – 2009. – №70. – С. 23-24.

10.


Ларіков, В.Ю. Позаказне калькулювання в ремонтному виробництві [Текст] / В. Ю. Ларіков // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 152-154.

11.


Чумак, О.В. Сутність і методика системи функціонального обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в підприємствах харчування [Текст] / О. В. Чумак // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 155-158. 


12.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480с. 


13.


Солодовник, Л. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції [Текст] / Л. Солодовник, Н. Черненко, В. Цихмистро // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 42-44.

14.


Шевчук, Л.П. Внутрішній контроль за калькулюванням собівартості продукції [Текст] / Л. П. Шевчук, І. І. Божок, Т. В. Андрієць // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 104-106. –


15.


Догадаєва, Т. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції [Текст] / Т. Догадаєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №8. – С. 22-24.

16.


Овод, Л.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні та за кордоном. [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 173-177.

17.


Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Електронний ресурс] / В. Б. Ивашкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2011. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

18.


Жарикова, Л.А. Управленческий учет [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Жарикова. – Тамбов : ТГТУ, 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

19.


Коваль, М. Контроль витрат на виробництво продукції та калькулювання її собівартості [Текст] / М. Коваль // Персонал. – 2013. – №4. – С. 21-26.

20.
63
Н34
Маринич, І.А. Калькулювання собівартості продукції на підприємстві з виготовлення пластмасових виробів та його удосконалення [Текст] / І. А. Маринич, З. Б. Горлай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 298-302.

21.


Шумейко, О.Ю. Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг) [Текст] / О. Ю. Шумейко, Ю. В. Залізняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 100-103.

22.

http://pidruchniki.ws/15660721/ekonomika/osoblivosti_kalkulyatsiyi_sobivartosti_produktsiyi_pidpriyemstvah Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах

23.

http://econa.at.uaОсобливості методу калькулювання за стадіями життєвого циклу

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Калькуляція, калькуляція витрат, калькуляція собівартості.....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський  облік і аудит”