Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для реферату з дисципліни Організаційна поведінка на тему "МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ". Дуже вдячна!
1.


Калина, А.В. Мотивація та оцінка інноваційної діяльності персоналу [Текст] / А. В. Калина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 102-105. – [Перехід до ринкової економіки збільшив значення активізації інноваційної діяльності, проблем формування інноваційного потенціалу країни, що дозволяє реорганізувати економіку, прискорено розвивати наукомістке виробництво. Це повинно стати одним з найважливіших факторів виходу з економічної кризи і забезпечення умов для економічного росту.].

2.


Єфремова, Н. Місце і значення системи мотивації найманих працівників у формуванні та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства [Текст] / Н. Єфремова, Л. Добрік, О. Золотарьова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №1. – С. 33-39.

3.
331.108
Д69
Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. 

4.


Пилипенко, Ю.І. Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України [Текст] / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2003. – №1. – С. 16-20.

5.


Капінос, Г.І. Мотивація творчої праці в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / Г. І. Капінос, К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 106-110. – [У статті досліджуються окремі питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств і розглядаються особливості мотивування працівників до інноваційної праці.].

6.


Бай, С.І. Розвиток підприємства: особливості формування інноваційно-орієнтованої поведінки [Текст] / С. І. Бай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 167-172.

7.


Тужилкина, О.В. Роль мотивації праці в формуванні парадигми інноваційного розвитку України [Текст] / О. В. Тужилкина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 61-65. – [Стаття присвячена питанню ролі мотивації праці в формуванні парадигми інноваційного розвитку економіки України. На думку автора, досягти помітних успіхів у сфері управління мотивацією праці можна тільки за умови створення певної системи механізмів, стимулів для розвитку інновацій і перетворення їх у життєву необхідність для кожного господарюючого суб’єкту. Від системи таких стимулів залежить ефективність діяльності підприємств, вирішення багатьох соціально-трудових питань, що є наслідком об’єктивних причин традиційних («до інноваційних» ) підходів господарювання.].

8.


Грабовська, І.В. Сучасні аспекти мотивації і стимулювання праці науково-технічних кадрів в інноваційній сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 169-173. – [В статті розглядаються питання виявлення особливостей мотивації праці фахівця, зайнятого інноваційною діяльністю в умовах формування ринкових відносин. Акцентовано увагу на визначенні соціально-
економічних факторах, які впливають на мотивацію праці інноватора.].

9.


Никифоренко, В. Складові формування інноваційної поведінки управлінських кадрів [Текст] / В. Никифоренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №1. – С. 53-60.

10.


Стадник, В.В. Мотивуючі важелі й інструменти моделей інноваційного розвитку та умови їх ефективності [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 215-219. – [Проаналізовано структуру мотиваційних преференцій відомих моделей інноваційного розвитку.
Обґрунтовано доцільність реалізації в Україні моделі усебічного інноваційного розвитку як такої, що
найбільше відповідає особливостям її інституційного середовища.
].

11.


Реутов, В.Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах [Текст] / В. Є. Реутов // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 13-15.

12.
331
С16
Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с.

13.


Тарнавська, Н.П. Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства [Текст] / Н. П. Тарнавська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 159-164.

14.


Полинцева, Я.В. Мотиваційні фактори творчої праці та креативності в інноваційному середовищі [Текст] / Я. В. Полинцева, О. С. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 142-145.

15.


Богоявленська, Ю.В. Індивідуальна мотивація праці в умовах інноваційної економіки [Текст] / Ю. В. Богоявленська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 65-68.

16.


Боярська, М.О. Прогнозування поведінки моделі управління інноваційними процесами з використанням імітаційного моделювання [Текст] / М. О. Боярська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 56-58.

17.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. 
18.


Субоч, К.В. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. В. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. – [У статті розглянуто особливості мотивацій творчої праці, визначені основні проблеми мотивації творчої праці, доведено залежність між мотивацією творчої праці і інноваційністю продукту.
].

19.


Субоч, К.П. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. – [У статті розглянуто особливості мотивацій творчої праці, визначені основні проблеми мотивації творчої праці, доведено залежність між мотивацією творчої праці і інноваційністю продукту.
.].

20.


Томаля, Т.С. Актуальні проблеми мотивації інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 192-196.

21.


Рябцева, О.Є. Інноваційний підхід до оцінки мотивації виробничого персоналу підприємства [Текст] / О. Є. Рябцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 204-212.

1.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,190/id,8810/Трудова поведінка, її форми


http://osvita.ua/school/theory/1588
Мотивація до роботи в режимі розвитку


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мотивація поведінки.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету