Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день.
>>> Допоможіть підібрати літературу до випускної роботи на тему: "Облікові та аналітичні аспекти розрахунків з оплати праці".
>>> Дякую за допомогу!
1.


Євсєєва, Т. Облік розрахунків оплати праці в бюджетних установах [Текст] / Т. Євсєєва // Головбух. – 2001. – С. 47-56.

2.


Петрик, О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики [Текст] / О. Петрик, Н. Шульга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 47-54.

3.


Васильченко, Т. Проблеми та методи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Текст] / Т. Васильченко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 293-296.

4.


Ніжняк, Л. Порядок розрахунків та вдосконалення обліку оплати праці [Текст] / Л. Ніжняк // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 320-323.

5.


Мица, Є. Стандартизація обліку розрахунків з оплати праці [Текст] / Є. Мица // Економіка та держава. – 2007. – №7. – С. 77-78.

6.


Гуменюк, А.Ф. Аудит розрахунків з оплати праці: методика проведення та перспективи розвитку [Текст] / А. Ф. Гуменюк, В. В. Яцюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 241-245. – [В статті висвітлено методику проведення аудиту розрахунків з оплати праці, акцентовано увагу на тому, що при автоматизованій обробці даних в аудиті можна використовувати комплексний аналіз розрахунків з заробітної плати, відрахувань у соціальні фонди, нарахування лікарняних та відпускних, а також розглянуто можливі перспективи розвитку аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.].

7.


Циганова, Н. Розрахунки з оплати праці [Текст] / Н. Циганова // Баланс-бюджет. – 2008. – №38. – С. 19-21.

8.


Єремян, О.М. Вдосконалення системи обліку та оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 116-119. – [У статті запропоновано зміни до структури рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» і
проведено аналіз переваг диференційованої системи оподаткування доходів громадян як один із методів
зменшення «податкового тягаря» як на підприємства, так і на працівників.
].

9.


Семенов, Г. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці [Текст] / Г. Семенов, Л. Андрущенко // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 180-187.

10.


Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка та держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

11.


Контроль розрахунків з оплати праці [Текст] // Контроль. – 2010. – №3-4. – С. 46-56.

12.


Синько, Н. Розрахунок погодинної оплати праці [Текст] / Н. Синько, І. Петренко // Вісник податкової служби України. – 2010. – №22. – С. 5-6. – {Вкладка }.

13.


Кравченко, М.А. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці [Текст] / М. А. Кравченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 71-74.

14.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. 

15.
657
М69
Михайлов, М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова за. ред. М.Г.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384с. –

16.


Антонова, О. Середня зарплата: правила розрахунку [Текст] / О. Антонова // Баланс. – 2012. – №57. – С. 36-39.

17.


Живко, З.Б. Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Проблеми науки. – 2012. – №9. – С. 33-38.

18.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.
http://pidruchniki.ws/11090324/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/sintetichniy_analitichniy_oblik_rozrahunkiv_oplati_pratsi Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

19.

http://studentbooks.com.ua/content/view/200/35/1/18/Облік праці і розрахунків з оплати праці

20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “оплата праці.....”
21.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету