Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго Дня. Знайдіть будь-ласка літературу на тему: Зарубіжний досвід проведення амортизаційної політики.
> Дякую.
1.
Бабич, A.M. Вдосконалення амортизаційної політики як передумова розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / A. M. Бабич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 155-160.

2.
Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

3.
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика як один із основних чинників ефективного розвитку підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, В. М. Найдук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 19-22.

4.
Бойко, В. Світовий досвід формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / В. Бойко, О. Руденко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 185-189.

5.
Вініченко, І.І. Амортизаційна політика в інвестиційній діяльності підприємств [Текст] / І. І. Вініченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №8. – С. 3-6.

6.
Власова, А. Амортизаційна політика як інструмент керівництва [Текст] / А. Власова, А. Тимошенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 45-49.

7. 657
О-17 Дринда, А.Ю. Амортизаційна політика: проблеми та шляхи їх розв`язання [Текст] / А. Ю. Дринда, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 86-88.

8.
Єфименко, Н.А. Вплив амортизаційної політики України на процеси відновлення основних фондів машинобудування як виду економічної діяльності [Текст] / Н. А. Єфименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №19. – С. 31-36.

9.
Канцедал, Д.С. Теоретичні аспекти визначення факторів амортизаційної політики [Текст] / Д. С. Канцедал // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2011. – №12. – С. 41-42.

10.
Максута, О. Удосконалення амортизаційної політики вітчизняних підприємств [Текст] / О. Максута // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 155-158.

11.
Никифоров, А.Є. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств [Текст] / А. Є. Никифоров, В. М. Диба // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 67-74.

12.
Овод, Л.В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 100-104.

13.
Онишко, С.В. Особливості реформування амортизаційної політики в Україні [Текст] / С. В. Онишко, Д. М. Серебрянський // Фінанси України. – 2007. – №4. – С. 13-19. – [Вплив оподаткування прибутку на процеси оновлення основних фондів через амортизаційний механізм].

14.
Орлов, О.О. Проблеми вдосконалення амортизаційної політики в Україні [Текст] / О. О. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 111-113. – [Розглянуті проблеми амортизаційної політики в Україні й подані пропозиції з її удосконалення.].

15. 657
О-74 Осипа, Н.В. Формування амортизаційної політики вугледобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. В. Осипа. – Луганськ : СУНУ, 2006. – 20с.

16.
Парнюк, В.О. Про головні напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / В. О. Парнюк // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 93-104.

17.
Потапова-Синько, Н.Е. Сутність і удосконалювання амортизаційної політики в Україні [Текст] / Н. Е. Потапова-Синько, С. С. Новицкая // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 122-125.

18.
Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління [Текст] / Н. С. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 40-42.


19.
Прутська, Т.Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 12-15.

20.
Пшик, Б.І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні [Текст] / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 115-122.

21.
Рєпіна, І. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. Рєпіна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 67-73.

22.
Соколов, М. Активізація амортизаційної політики як фактор економічного зростання Росії [Текст] / М. Соколов // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 71-79.

23. 338(477)
П78 Соломович, І. Амортизаційна політика в Україні як каталізатор інвестиційних процесів [Текст] / І. Соломович, В. Бакай // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 191-193.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Амортизація.”