Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> інтерактивні технології
1.


Інтерактивні технології навчання [Текст] // Завуч. – 2008. – №28. – С. 1-12.

2.


Ампілова, Л. Інтерактивні технології [Текст] / Л. Ампілова // Завуч. – 2004. – №30. – С.1-2. – [Завуч. Наша вкладка].

3.


Верхогляд, Г. Нестандартний урок-сюрприз з математики у 2 класі з елементами інтерактивних технологій [Текст] / Г. Верхогляд // Початкова школа. – 2011. – №12. – С. 22-23.

4.


Войтенко, Н.С. Інтерактивні технології навчання та їх використання на уроках зарубіжної літератури [Текст] / Н. С. Войтенко // Зарубіжна література в школі. – 2007. – №20. – С. 11-14.

5.


Вонсул, Я. Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках [Текст] / Я. Вонсул // Початкова школа. – 2011. – №12. – С.32-34.

6.


Гаврилюк, Г. Вплив інтерактивних методів навчання на розвиток особистості засобами технологічних дисциплін [Текст] / Г. Гаврилюк // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – №10. – С.12-14.

7.


Гламаздіна, І. Уповноваження інтерактивних технологій на уроках української мови [Текст] / І. Гламаздіна // Рідна школа. – 2009. – №7. – С.60-62.

8.
37
А43
Грузевич, Л. Інтерактивні технології викладання іноземних мов [Текст] / Л. Грузевич, І. С. Федух // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 140-141.

9.


Дівінська, Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ [Текст] / Н. Дівінська // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 62-67.

10.


Єфімова, І.В. Урок-презентація інтерактивних технологій [Текст] : до дня народження М.В.Гоголя / І. В. Єфімова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – №12. – С. 18-21.

11.


Кирильчук, Ю. Навчання майбутніх учителів трудового навчання інтерактивним технологіям [Текст] / Ю. Кирильчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №7-8. – С. 28-30.

12.
35
К43
Кирилюк, В.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. В. Кирилюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

13.
35
К43
Кирилюк, В.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / В. В. Кирилюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 260с.

14.


Ковальова, В. Інтегрований урок розвитку мовлення та образотворчого мистецтва з елементами інтерактивних технологій у 4 класі [Текст] / В. Ковальова // Початкова школа. – 2012. – №9. – С. 45-48.

15.


Ковальова, Т.І. Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури - шлях до формування творчої особистості [Текст] / Т. І. Ковальова // Зарубіжна література в школі. – 2009. – №18. – С. 18-21.

16.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

17.


Комар, О. Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Початкова школа. – 2007. – №12. – С.26-33..

18.


Комар, О. Інтерактивні технології - технології співпраці [Текст] / О. Комар // Початкова школа. – 2004. – №9. – С.5-7.

19.


Комар, О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Початкова школа. – 2009. – №7. – С.13-17.

20.
378
М17
Максимчук, Л.В. Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Л. В. Максимчук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

21.
378
М17
Максимчук, Л.В. Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Л. В. Максимчук. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 249с.

22.


Нижник, О. Використання інтерактивних технологій на уроках літератури [Текст] / О. Нижник // Українська мова та література. – 2005. – №11. – С. 9 - 12.

23.


Побірченко, Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій [Текст] / Н. Побірченко, Г. Коберник // Початкова школа. – 2004. – №10. – С.8-10.

24.


Приходченко, К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 49-53.

25.


Редько, В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови [Текст] / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – №8-9. – С. 28-36.

26.


Реформат, М. Впровадження інтерактивних технологій навчання [Текст] / М. Реформат // Завуч. – 2006. – №13. – С.5-9.

27.


Руденко, В. Ділова гра як ігрова імітаційна технологія: інтерактивний аспект [Текст] / В. Руденко // Українська мова і література в школі. – 2009. – №7. – С. 29-33.

28.


Сахарчук, О. Інтерактивні технології навчання на уроках літератури [Текст] / О. Сахарчук // Українська мова та література. – 2005. – №38-39. – С. 30-33.

29.


Симонович, Н. Використання інтерактивних технологій у процесі трудового навчання [Текст] / Н. Симонович // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №7-8. – С. 20-22.

30.


Скоренок, А. Можливості використання інтерактивних технологій в освітній галузі "технологія" [Текст] / А. Скоренок // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №6. – С. 26-28.

31.


Тимошенко, Т. Психологічна просвіта. Методичне забезпечення з використанням інтерактивних технологій [Текст] / Т. Тимошенко // Психолог. – 2007. – №13-15. – С. 15-17.

32.


Шаннані, Н.В. Використання інтерактивних технологій у виховній діяльності [Текст] / Н. В. Шаннані // Виховна робота в школі. – 2012. – №1. – С. 36-40.

33.


Шевчук, І. Використання інтерактивних технологій на уроках матемитики в початкових класах [Текст] / І. Шевчук // Початкова школа. – 2005. – №8. – С.33-35.

34.


Янушевич, О. Інтерактивні технології: до проблеми особистісно орієнтованої освіти [Текст] / О. Янушевич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №1. – С. 66-74.

35.

http://www.yrok.net.ua/publ/interaktivni_tekhnologiji_navchannja/8-1-0-462ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ.
36.

http://www.tolerspace.org.ua/psiholog/inter-tekhn1.htmІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

37.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Активні методи навчання.....”