Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка з літературою для курсової роботи на тему : "Валютний ринок та його вплив на вітчизняну економіку"
1.
Береславська, О. Дисбаланси валютного ринку України [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – №3. – С. 3-9.

2.
Береславська, О. Тенденції на міжнародних ринках та їх вплив на валютний ринок України [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2003. – №7. – С.38-41.

3.
Богомаз, Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку [Текст] / Г. О. Богомаз // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С. 169-176.

4.
Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2005. – №1. – С. 45-53.

5.
Вахненко, Т. Оптимізація валютно-курсової політики в Україні [Текст] / Т. Вахненко // Економіка України. – 2005. – №1. – С. 28-35.

6.
Возьний, К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв`язки та залежності [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – №11. – С. 35-46.

7. 338(477)
Г28 Геєць, В.М. Нестабільність та економічне зростання [Текст] : монографія / В. М. Геєць. – К. : Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 344с.

8.
Гладушина, О.О. Аналіз становлення і сучасного розвитку валютного ринку в Україні [Текст] / О. О. Гладушина // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.96-98.

9.
Дзюблюк, О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінансових ринках [Текст] / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2013. – №1. – С. 7-17.

10. 336
С91 Долголенко, Ю.С. Банки на валютному ринку України [Текст] / Ю. С. Долголенко, Р. С. Квасницька // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 37-39.

11. 37
А43 Клеванський, М. Особливості фундаментального аналізу валютного ринку та основні економічні показники [Текст] / М. Клеванський, І. В. Пасинкова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 163-164.

12.
Кульнєва, Г. Ефективність сучасного валютного ринку [Текст] / Г. Кульнєва // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 184-186.

13.
Марена, Т. Тенденції розвитку світового валютного ринку [Текст] / Т. Марена // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №3. – С. 45-52.

14.
Паливода, К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні [Текст] / К. Паливода // Банківська справа. – 2009. – №5. – С. 32-39.

15. 336
А43 Пришко, В.В. Валютне регулювання НБУ в сучасних умовах [Текст] / В. В. Пришко, С. М. Дідик // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 38-42.

16.
Пруський, О. Комерційні банки у системі інституційних засад функціонування валютного ринку [Текст] / О. Пруський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №4. – С. 57-65.

17.
Резникова, Н.В. Торговля со странами ЕС как фактор стабильности национальной валютной системы Украины [Текст] / Н. В. Резникова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.47. – С.50-51.

18.
Сенейко, Ю. Інфраструктура валютного ринку України [Текст] / Ю. Сенейко // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 199-206.

19.
Співак, І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання [Текст] / І. В. Співак // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 61-67.

20.
Старинський, М. Валютний ринок як фінансово-правова категорія [Текст] / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 67-70.

21. 336
С91 Стрілецька, Л.М. Конверсійні операції комерційного банку як інструмент хеджування ризиків на валютному ринку [Текст] / Л. М. Стрілецька, А. В. Олійник // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 189-191.

22.
Унковська, Т. Моделювання впливу змін обмінного курсу національної валюти на підприємствах експортного, імпортного та внутрішнього секторів економіки [Текст] / Т. Унковська // Вісник Національного банку України. – 2005. – №6. – С. 12-16.

23.
Федяєва, О.О. Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / О. О. Федяєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 56-59.

24.
Шемет, Т. Особливості вимірювання ступеня інтеграції фінансових ринків у контексті формування регіональних валютних союзів [Текст] / Т. Шемет // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – №2,Вип.82. – С. 151-155.

25. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл., та доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с
26. http://libfor.com/index.php?newsid=1616Аблязова Е.К. Вплив валютного курсу на стан економіки

27. http://libfor.com/index.php?newsid=1922Лоза М. Перспективи розвитку вітчизняного фінансового ринку та його вплив на економічний розвиток України

28. http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/57.pdfКозакевич О. Р.ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ

29. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Грошово-валютна політика України.....”

30. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету