Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з дисципліни "Фінанси" на тему "Методи обслуговування та управління державним боргом України".
1.
Башинська, О.М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу [Текст] / О. М. Башинська // Фінанси України. – 2000. – №12. – С. 67-77.

2.
Вахненко, Т. Обслуговання внутрішнього державного боргу та інструменти грошово-кредитного регулювання у 2001 році [Текст] / Т. Вахненко // Банківська справа. – 2000. – С. 60-61.

3.
Бондарук, Т. Механізм управління та обслуговування державного боргу [Текст] / Т. Бондарук // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 14-18.

4. 336
А43 Дячук, Т.І. Роль Національного банку України в обслуговуванні державного боргу [Текст] / Т. І. Дячук, А. А. Мельник, С. М. Дідик // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 10-13.

5.
Гулий, О. Стратегії управління зовнішнім боргом як фактор забезпечення фінансової безпеки держави [Текст] / О. Гулий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 66-67.

6.
Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 13-22.

7.
Печенюк, Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 274-282.

8.
Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

9.
Присяжнюк, О.О. Особливості управління та обслуговування державного боргу України [Текст] / О. О. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 209-211.

10.
Богдан, Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу [Текст] / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2011. – №11. – С. 10-17.

11.
Футерко, О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 37-40.

12.
Форкун, І.В. Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи [Текст] / І. В. Форкун, К. П. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 195-199. – [Розглянуто особливості формування державного боргу та запропоновані шляхи удосконалення управління державним боргом в Україні в період фінансово-економічної кризи.
].

13.
Яковлєва, А.М. Державне управління податковим боргом в умовах посилення кон`юнктурних коливань [Текст] / А. М. Яковлєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 359-362. – [У науковій праці проаналізовано основні проблеми державного управління податковим боргом. Розглянуто основні чинники, які призводять до виникнення податкового бору. Вказано на глобалізаційні та кон’юнктурні ризики, які чинять
вплив на динаміку податкового боргу. Запропоновано заходи щодо удосконалення податкової політики України в напрямі мінімізації податкового боргу.
].

14.
Печенюк, Н.M. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду [Текст] / Н. M. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 270-274.

15.
Ісаєва, О.В. Проблеми і перспективи управління зовнішнім державним боргом України [Текст] / О. В. Ісаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 171-175.

16.
Вівчар, О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення [Текст] / О. Й. Вівчар, М. Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 371-376.

17.
Боринець, С. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України [Текст] / С. Боринець, Л. Могилко // Банківська справа. – 2012. – №4. – С. 43-50.

18. 338(477)
П78 Данчук, І. Управління державним зовнішнім боргом та його місце в економічному розвитку країни [Текст] / І. Данчук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 34-37.

19.
Макар, О. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні [Текст] / О. Макар // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 54-57.

20.
Лондар, С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 3-14.

21.
Кучер, Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні [Текст] / Г. В. Кучер // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 44-57.

22.
Шпенюк, О. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків [Текст] / О. Шпенюк // Економіка і прогнозування. – 2013. – №1. – С. 41-53.

23.
Богдан, Т.П. Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 32-46.

24. 63
Н34 Макар, О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання [Текст] / О. П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290.

25.
Бенч, Л. Напрями вдосконалення управління державним боргом в Україні [Текст] / Л. Бенч, В. Лісовенко // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №9-10. – С. 3-10.

26.
Руденко, В.В. Сутність та особливості управління державним боргом у різних країнах світу [Текст] / В. В. Руденко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 61-67.

27. http://fingal.com.ua/content/view/1105/54/1/1/ Державний борг і управління ним

28. www.vmurol.com.ua/uploadКучер Галина Вікторівна. Управління державним боргом: Дис. канд. наук: 08.04.01 - 2003.

29. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Управління державним боргом.....”

30. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету