Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сучасний урок української мови
Організація сучасного уроку української мови
1.
Уроки з розвитку мови та фонетики [Текст] // Українська мова та література. – 2005. – №2-3. – С. 34 - 40.

2.
Реалізація навчально-виховного потенціалу християнської культури на уроках мови [Текст] // Українська мова та література. – 2005. – №37. – С. 4-6.

3.
Конспекти уроків надіслані вчителями української мови на редакційний конкурс "Я іду на урок" [Текст] // Все для вчителя. – 2006. – №22. – С. 3-63.

4.
Базарницька, І. Самостійність учнів на уроках української мови як засіб особистісного зростання [Текст] / І. Базарницька // Початкова школа. – 2007. – №4. – С.18-21.

5.
Болтовська, А. Індивідуальна та диференційована робота на уроках мови [Текст] / А. Болтовська // Українська мова та література. – 2009. – №11. – С. 3-4.

6.
Болтовська, В. Повторення вивченого на уроках мови [Текст] / В. Болтовська // Українська мова та література. – 2008. – №42. – С. 14-18.

7.
Бондарева, О. Використання проектних технологій на уроках української мови та літератури [Текст] / О. Бондарева // Українська мова та література. – 2010. – №17-18. – С. 33-38.

8.
Бондаренко, Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх розв`язання [Текст] / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2005. – №7. – С. 5-11.

9.
Бондаренко, Н. Робота з фразеологічним словником на уроках української мови в 5 класі [Текст] / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2005. – №8. – С. 2-8.

10.
Василенко, В. Лінгвістичні казки на уроках української мови [Текст] / В. Василенко // Українська мова і література в школі. – 2005. – №7. – С.35-39.

11.
Вашуленко, М. Урок української мови [Текст] / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2007. – №4. – С.12-18.

12.
Галаєвська, Л. Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках рідної (української) мови в 5-му класі [Текст] / Л. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2005. – №8. – С. 12-18.

13.
Голіздра, Л.Я. Використання комп`ютерних технологій на уроках української мови [Текст] / Л. Я. Голіздра // Обдарована дитина. – 2004. – №10. – С.22-25.

14.
Головко, А. Робота з обдарованими дітьми на уроках мови та літератури, на заняттях і позаурочний час [Текст] / А. Головко // Українська мова та література. – 2012. – №10. – С. 4-8.

15.
Гулько, Ю.А. Навчання учнів аналогізуванню на уроках української мови [Текст] / Ю. А. Гулько // Обдарована дитина. – 2006. – №7. – С. 32-40.

16.
Гулько, Ю.А. Навчання учнів стратегії комбінування на уроках української мови [Текст] / Ю. А. Гулько // Обдарована дитина. – 2006. – №9. – С. 28-36.

17.
Девдера, М. Уроки мови із застосуванням укрупнень (фрагменти розробок) [Текст] / М. Девдера // Українська мова і література в школі. – 2005. – №7. – С. 32-34.

18.
Жубіль, Г. Узагальнювальні асоціативні схеми на уроках мови [Текст] / Г. Жубіль // Українська мова та література. – 2009. – №10. – С. 3-24.

19.
Захарова, О. Підвищення мовної культури та грамотності учнів на уроках української мови [Текст] / О. Захарова // Українська мова і література в школі. – 2007. – №3. – С. 30-32.

20.
Захарова, О. Мовна культура як мета уроків мови [Текст] / О. Захарова // Українська мова та література. – 2007. – №18. – С. 13-15.

21.
Здурова, В. Хто легко вчить? (Розвиток психомоторних здібностей учнів на уроках мови) [Текст] / В. Здурова // Українська мова та література. – 2006. – №5. – С. 18-21.

22.
Кійло, О. Формування позитивної мотивації здорового способу життя на уроках української мови [Текст] / О. Кійло // Все для вчителя. – 2005. – №1-2. – С.40-44.

23.
Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

24.
Колосова, В. Лінгвістичний експеримент на уроках мови та літератури [Текст] / В. Колосова // Українська мова та література. – 2009. – №1-3. – С. 58-62.

25.
Лаврик, В. Типологія уроків як форма організації особистісно зорієнтованого навчання української мови в сучасній школі [Текст] / В. Лаврик // Українська мова і література в школі. – 2006. – №4. – С. 2-9.

26.
Нешпір, Н. Використання елементів лінгвістичного аналізу тексту на уроках мови та літератури [Текст] / Н. Нешпір // Українська мова та література. – 2006. – №46. – С. 14-15.

27.
Новосьолова, В. Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2006. – №4. – С. 13-16.

28.
Орлова, О. Використання міжпредметних зв`язків на уроках української мови та літератури [Текст] / О. Орлова // Українська мова та література. – 2010. – №13. – С. 6-7.

29.
Панчук, О. "Ігрова допомога" на уроках української мови [Текст] / О. Панчук // Українська мова і література в школі. – 2007. – №3. – С. 27-29.

30.
Пентилюк, М. Особливості змісту уроку мови [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова та література. – 2008. – №35-36. – С. 12-16.

31.
Перенчук, Л. Використання інноваційних ідей на уроках української мови та літератури [Текст] / Л. Перенчук // Українська мова і література в школі. – 2006. – №6. – С. 32-35.

32.
Пилищук, О. Використання народознавчого матеріалу на уроках розвитку мовлення в гуманітарних класах ліцею [Текст] / О. Пилищук // Українська мова і література в школі. – 2009. – №2. – С. 6-9.

33.
Плетньова, Л. Система завдань у текстовій формі на уроках українскої мови [Текст] : ( на матеріалі морфології) / Л. Плетньова // Українська мова і література в школі. – 2007. – №4. – С. 17-20.

34.
Подлевська, Н. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 5 класу [Текст] / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2005. – №1. – С. 11 - 18.

35.
Подранецька, Н. Застосування проектних технологій на уроках української мови та літератури як один з напрямків розвитку мовної особистості [Текст] / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. – 2006. – №4. – С. 22-25.

36.
Подранецька, Н. Проектна технологія на уроках української мови та літератури [Текст] / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8. – С. 42-47.

37.
Подранецька, Н. Проектна технологія на уроках української мови та літератури [Текст] / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. – 2006. – №7. – С. 32-35.

38.
Почтар, К. Використання відеозаписів на уроках української мови і літератури [Текст] / К. Почтар // Українська мова і література в школі. – 2006. – №3. – С. 39-42.

39.
Придибайло, М. Культурологічний принцип навчання на уроках мови [Текст] / М. Придибайло // Українська мова та література. – 2009. – №45-46. – С. 9-12.

40.
Приходченко, Н. Усне словесне малювання на уроках мови [Текст] / Н. Приходченко // Українська мова та література. – 2009. – №14-15. – С. 3-9.

41.
Сабовчик, В. Грамотність учнів на уроках розвитку зв`язного мовлення: ефективні результати [Текст] / В. Сабовчик // Українська мова та література. – 2007. – №18. – С. 11-12.

42.
Садовнікова, О. Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально-творчих умінь старшокласників [Текст] / О. Садовнікова // Українська мова і література в школі. – 2007. – №4. – С. 8-13.

43.
Симоненко, Т. Типологія навчальних текстів у структурі сучасного уроку рідної мови [Текст] / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2006. – №2. – С.50-53.

44.
Скрипник, Л. Використання інноваційних методів і прийомів на уроках української мови та літератури [Текст] / Л. Скрипник // Українська мова і література в школі. – 2006. – №2. – С. 43-46.

45.
Скуративський, Л. Стратегії інтелектуального розвитку учнів основної школи на уроках української мови [Текст] / Л. Скуративський // Українська мова і література в школі. – 2005. – №2. – С.15-21.

46. 37
А43 Фандуль, О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови [Текст] / О. Фандуль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – Вип.4. – С. 157-159.

47.
Хорошковська, О. Особливості уроків української мови у початкових класах [Текст] / О. Хорошковська // Українська мова та література. – 2008. – №35-36. – С. 40-44.

48.
Чешурина, Т.Г. Ігрові елементи на уроках української мови [Текст] / Т. Г. Чешурина // Все для вчителя. – 2006. – № 3-4. – С. 52-61.

49.
Шевцова, Л. Екологічне виховання на уроках української мови [Текст] / Л. Шевцова // Українська мова і література в школі. – 2006. – №5. – С. 31-34.

50.
Шелехова, Г. Особливості технології уроків з розвитку мовлення в 6 класі (за новою програмою) [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – №7. – С. 13-18.

51.
Шелехова, Г. Використання комп`ютерних технологій на уроках української мови [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8. – С. 4-8.

52.
Шелехова, Г. Розвиток умінь сприймати тексти на уроках українського читання в учнів 4-х класів шкіл з російською мовою навчання [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2009. – №1. – С. 40-43.

53. 81
А43 Шелехова, Г.Т. Особливості використання електронних засобів на уроках рідної мови [Текст] / Г. Т. Шелехова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3 Ч.2.-Ч.2. – С. 299-301.

54.
Шуневич, О. Формування в старшокласників уміння складати конспект навчального тексту на уроках рідної мови [Текст] / О. Шуневич // Українська мова і література в школі. – 2006. – №2. – С. 10-21.

55.
Ярмолюк, А. Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови [Текст] / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2009. – №4. – С. 28-33.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/6246/Особливості технології уроків української мови та літератури | Освіта.UA

http://www.twirpx.com/file/152123/Дороз В.Ф., Ларіна Т.Е. Сучасний урок (українська мова та література): Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Урок української мови....”