Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть мені будь ласка підібрати літературу по моій темі "Об`єднання підприємств, іх внутрішня структура, форми організаціі та взаємодіі" з дисципліни економіка підприємства. Буду дуже вдячна.
1.


Кривобок, С. Підприємство як об`єкт цивільних прав [Текст] / С. Кривобок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 17-21.

2.


Мазур, В. Трансформация економічного розвитку промислових підприємств України та їхня інтеграція в європейський простір [Текст] / В. Мазур, Н. Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 146-153.

3.


Брутян, К.С. Удосконалення методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп [Текст] / К. С. Брутян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 25-28. – [Розглянуто методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп, зазначені принципи ефективності функціонування ПФГ.
].

4.


Малик, О.В. Методологія забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов інтеграційних процесів [Текст] / О. В. Малик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 224-227.

5.


Левицька, А.О. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства в умовах інтеграційних процесів [Текст] / А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 226-230.

6.


Юрій, С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем [Текст] / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 7-16.

7.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, М. О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 95-102.

8.


Коберник, І.В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств [Текст] / І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 124-130.

9.
001
С56
Ступчук, С.М. Формування механізму інтеграції діяльності підприємств машинобудування України у світове господарство [Текст] / С. М. Ступчук // Современные достижения в науке и образовании. – 2011. – Т.2. – С.134-136.

10.


Поліщук, Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп [Текст] / Є. Поліщук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №8. – С. 83-86.

11.


Яковенко, О.З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства [Текст] / О. З. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 79-87.

12.


Любохинець, Л.С. Вплив інтеграційних процесів на функціонування машинобудівних підприємств у сучасній глобальній моделі світового господарства [Текст] / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 71-74.

13.


Федорук, О.В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із застосуванням моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства [Текст] / О. В. Федорук // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 118-122.

14.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 70-77.

15.


Віблий, П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні [Текст] / П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 60-68.

16.


Сова, В.В. Мобільні технології в управлінні інтегрованими маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі України [Текст] / В. В. Сова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 189-195.

17.


Лівіновська, О. Особливості фінансового забезпечення інтегрованих підприємницьких структур у сучасних ринкових умовах [Текст] / О. Лівіновська // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 128-133.

18.


Зінов`єва, І.С. Концепція дослідження процесів інтеграції промислових підпрємств у сфері металургійного виробництва [Текст] / І. С. Зінов`єва // Проблеми науки. – 2013. – №7. – С. 28-35.

19.


Романенко, О.В. Стратегічний аналіз використання ресурсного потенціалу інтегрованих підприємств [Текст] / О. В. Романенко // Економіка розвитку. – 2013. – №2. – С. 104-109.

20.


Нусінова, Я.В. Методичні основи інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємств [Текст] / Я. В. Нусінова, Л. А. Буркова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №2. – С. 170-175.

21.


Лісніченко, О.О. Інтегрована модель управління формуванням вартості підприємств [Текст] / О. О. Лісніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 195-199.

22.
331
А43
Мандзюк, О.М. Підходи до управління інтеграцією сільськогосподарських підприємств, що використовують меліоровані землі, в умовах земельної реформи [Текст] / О. М. Мандзюк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 143-146.

23.


Хрущ, В.О. Розвиток механізмів корпоративної соціальної відповідальності підприємств за умов інтеграційних процесів [Текст] / В. О. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 255-259.

24.


Ніценко, В.С. Агроекологічна спрямованість вертикально-інтегрованих підприємств у забезпеченні сталого розвитку сільських територій [Текст] / В. С. Ніценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 215-221. – [В роботі розкриваються основні проблеми сталого розвитку сільських територій, а також взаємозв’язок його складових (економічних, соціальних і екологічних). На основі оцінки екологічних ризиків, автором сформовано концептуальну схему продовольчої безпеки і сталого розвитку сільських територій та ролі в ній вертикальноінтегрованих аграрнопромислових підприємств
Ключові слова: сільські території, екологія, сталий розвиток, продовольча безпека, вертикальноінтегровані підприємства.
].

25.


Шандова, Н.В. Інтеграція як фактор зміцнення конкурентних позицій промислових підприємств [Текст] / Н. В. Шандова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 189-192.

26.

http://buklib.net/books/23643/Організаційні об`єднання підприємств

27.

http://leschishin.org/review/r004.php Об`єднання підприємств

28.

http://posibnyky.vntu.edu.ua/rat_1/index_1.htmПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Економіка підприємства, правове регулювання діяльності підприємства.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка підприємства ..”