Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Стратегії ціноутворення на ринку страхових послуг.
1.


Корінєв, В. Дослідження мотивацій споживачів шляхом тестування цін [Текст] / В. Корінєв // Економіка України. – 2002. – №1. – С. 30-35.

2.


Ратна, В. Комплекс VIP-цінностей [Текст] / В. Ратна // Галицькі контракти. – 2004. – №14. – С. 20-21. – [VIP-страхування - ідеальний спосіб значно збільшити доходи, залучити нових клієнтів і підняти імідж страхових компаній.].

3.


Шевельова, Л. Звичайна ціна страхового тарифу та валові витрати [Текст] / Л. Шевельова // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №10. – С. 57-59.

4.


Єрошенко, Б. Реалізація регуляторно-фінансової політики як засіб обмеження монополізму на ринку страхових послуг [Текст] / Б. Єрошенко // Університетські наукові записки. – 2009. – №1. – С, 234-241.

5.


Гаманкова, О.О. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України [Текст] / О. О. Гаманкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 80-87.

6.


Забурмеха, Є.М. Динаміка розвитку ринку страхових послуг міста Хмельницького [Текст] / Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.3. – С. 199-203. – [У статті розглядаються особливості та причини посилення конкурентної боротьби на ринку страхових послуг Хмельниччини. Наведені причини доцільності проведення маркетингових досліджень регіональних страхових ринків, а також результати дослідження страхового ринку м. Хмельницького].

7.


Гаманкова, О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг [Текст] / О. Гаманкова // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №9-10. – С. 61-64.

8.


Кірімов, О. Дослідження зміни цінової споживчої переваги у сегменті страхування КАСКО фізичних осіб [Текст] / О. Кірімов // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 16-20.

9.


Козоріз, Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в україні у XXI столітті [Текст] / Г. Козоріз // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 377-384.

10.


Шірінян, Л.В. Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України [Текст] / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 177-183.

11.


Шірінян, Л. Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні [Текст] / Л. Шірінян // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 97-105.

12.


Шірінян, Л. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України [Текст] / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України. – 2012. – №4. – С. 25-31.

13.


Сокіл, Л. Вплив фінансової грамотності населення на формування раціональної споживчої поведінки на ринку страхових послуг [Текст] / Л. Сокіл // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 155-162.

14.


Баранов, А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг [Текст] / А. Баранов // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 38-39.

15.


Кірімов, О. Деякі аспекти організації структури продажів масових видів страхування [Текст] / О. Кірімов // Страхова справа. – 2010. – №2. – С. 34-37.

16.


Опанасович, О.В. Інформаційні технології як інструмент регулювання ринку страхових послуг в Україні [Текст] / О. В. Опанасович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 215-220.

17.


Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період [Текст] / Л. Алексеєнко, Н. Савчук // Світ фінансів. – 2010. – №4. – С. 189-195.

18.


Романенко, Є. Ринок страхування: тенденції та проблеми [Текст] / Є. Романенко // Персонал. – 2007. – №1. – С. 30-35.

19.


Левченко, В. Теоретико-прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика [Текст] / В. Левченко // Світ фінансів. – 2013. – №1. – С. 169-174.

20.


Якимчук, Н.Ю. Дослідження ринку страхових послуг в Україні [Текст] / Н. Ю. Якимчук, В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 177-183.

21.


Шірінян, Л.В. Закономірності вітчизняного ринку "non-life" страхування [Текст] / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2013. – №8. – С. 86-96.

22.
336
Г67
Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2009. – 436с. –

23.
368/369
О-75
Основи довгострокового страхування [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Головко, М. П. Денисенко, І. Щ. Ковтун, В. Г. Кабанов. – К. : Алерта, 2007. – 444с. – [ Навчальний посібник висвітлює математичні й статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників, викладена теорія і практика побудови страхових тарифів, формування страхових резервів із довгострокових видів страхування.

].

24.
368/369
Я22
Яворська, Т.В. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Яворська. – К. : Знання, 2008. – 350с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

25.
368/369
C83
Страховий бізнес - пріоритетний напрям розвитку фінансового ринку України [Текст] : зб. матеріалів регіонального наук.-практ. семинару, присвяченого п`ятириччю створення кафедри фінансів та кредиту (м. Хмельницький 8-9 груд. 2010 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 122с. – [Існує електронна копія]. 

26.
368/369
К89
Кузьмін, О.Є. Міжнародні страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. – Львів : Растр-7, 2009. – 444с.

27.
368/369
Т19
Таркуцяк, А.О. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / А. О. Таркуцяк. – К. : Європ. ун-ту, 2004. – 584с.

28.
378
А43
Бєльська, Я.В. Ринок особистого страхування: стан і перспективи розвитку [Текст] / Я. В. Бєльська, А. Б. Гульчук, В. С. Бастричев // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 203-208.

29.

http://shron.chtyvo.org.ua/Hovorushko_Tamara/Strakhovi_posluhy.pdf Говорушко Ю. Страхові послуги. Підручник
30.

http://pidruchniki.ws/15791227/marketing/tsinoutvorennya_
sferi_poslugЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ

31.

http://libfor.com/index.php?newsid=1860
Дзюрій Олена КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ У СТРАХУВАННІ

32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок страхових послуг.....”
33.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Страхування ...”