Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до статті на тему `СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ`.Дуже вдячна!
1.


Кириленко, І.Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні [Текст] / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2001. – №9. – С. 3-9.

2.


Кучер, С.В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні [Текст] / С. В. Кучер // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 114-118.

3.


Гордійчук, А. Зернове господарство столичного регіону в контексті внутрішньої та зовнішньої торгівлі зерном [Текст] / А. Гордійчук // Агроінком. – 2002. – №4-7. – С. 43-44.

4.


Мущук, В. Ефективність зернового господарства та передумови її підвищення [Текст] / В. Мущук // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 232-234.

5.


Тихоненко, О. Забезпеченість сільського господарства зернозбиральною технікою як запорука ефективності зернового господарства [Текст] / О. Тихоненко // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 36-41.

6.


Грицюк, П. Просторово-часова залежність рентабельності зерновиробництва від урожайності зернових [Текст] / П. Грицюк // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 21-26.

7.


Рогоза, К.Г. Українське зерно на експорт: внутрішні та зовнішні проблеми [Текст] / К. Г. Рогоза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 175-178. – [Розглядається актуальне питання експорту зерна в контексті відновлення членства України в Міжнародній раді по зерну та відносин держави із зернотрейдерами.
].

8.


Бороденко, К. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва [Текст] / К. Бороденко // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 139-144.

9.


Голик, С. Кон`юнктура світового ринку зернових культур [Текст] / С. Голик // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 156-158.

10.


Руда, О. Розвиток і шляхи підвищення економічної стійкості зернової галузі [Текст] / О. Руда // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 35-39.

11.


Якобчук, В. Концептуальні аспекти формування зернового кластеру в регіоні [Текст] / В. Якобчук, О. Захаріна // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 115-120.

12.


Ротошнюк, Т. Економічна ефективність вирощування оригінального насіння озимих і ярих зернових культур в умовах Полісся [Текст] / Т. Ротошнюк // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 45-49.

13.


Камінський, І. Розвиток ринку зернобобових культур в Україні [Текст] / І. Камінський // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 59-63.

14.


Шкуренко, Л. Формування центрів з виробництва насіння озимих зернових культур [Текст] / Л. Шкуренко // Економіка АПК. – 2012. – №5. – С. 169-173.

15.


Яломистий, О.Б. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва зернових в Україні [Текст] / О. Б. Яломистий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 273-276.

16.


Ткаченко, А.М. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України [Текст] / А. М. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 37-42.

17.


Калетнік, Г. Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства [Текст] / Г. Калетнік, Н. Пришляк // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №10. – С. 111-114.

18.


Ганганов, В. Механізм розподілу доходів на зерновому ринку України [Текст] / В. Ганганов, В. Лисюк, О. Нікішина // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №12. – С. 29-36.

19.


Яломистий, О.Б. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва зернових в Україні [Текст] / О. Б. Яломистий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 273-276.

20.


Коваленко, Є. Проблеми концентрації зерновиробництва сільськогосподарських підприємств [Текст] / Є. Коваленко // Економіст. – 2013. – №4. – С. 60-63.

21.


Арсенюк, Л. Оприбуткування зернових культур та кулькулювання їх собівартості [Текст] / Л. Арсенюк // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2013. – №83. – С. 34-37.

22.


Материнська, О.А. Роль виробництва зернових у розвитку АПК України і формуванні продовольчої безпеки [Текст] / О. А. Материнська // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 103-106.

23.

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/01.pdfС. В. Майстро,

М. Г. Хірамагомедов,

РИНОК ЗЕРНА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
24.

http://www.kaspa.com.ua/index.php/zerno/24-perspektivi-rozvitku-zernovogo-gospodarstva-ukrajiniПерспективи розвитку зернового господарства України

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка сільського господарства.....”
26.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету