Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Особливості міжнародного маркетингу.
1.


Терещенко, Ю.Ф. Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції [Текст] / Ю. Ф. Терещенко, М. Я. Стадник // Проблеми науки. – 2004. – №12. – С.32-36.

2.


Циганкова, Т. Макротенденції розвитку сучасної парадигми міжнародного маркетингу [Текст] / Т. Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2005. – №3. – С. 63-66. – [Теорія маркетингу].

3.


Циганкова, Т. Вплив глобальної торгової системи на міжнародну маркетингову діяльність [Текст] / Т. Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2005. – №4. – С. 25-30.

4.


Багорка, М. Особливості маркетингової діяльності компаній у міжнародному середовищі [Текст] / М. Багорка, Л. Курбацька // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 26-28.

5.


Тарлопов, І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрямки ії реалізації [Текст] / І. О. Тарлопов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 129-139.

6.


Савченко, Ю. Специфіка здійснення міжнародних маркетингових досліджень [Текст] / Ю. Савченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №23 (623). – С. 236-242.

7.


Ліганенко, І. Стратегія вибору ринку підприємством у системі міжнародного маркетингу [Текст] / І. Ліганенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 830-835.

8.


Сардак, С.Е. Міжнародний маркетинг людських ресурсів як основа геоекономічної стратегії України [Текст] / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 149-156.

9.


Урбанец, М. Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства [Текст] / М. Урбанец, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 78-85.

10.


Якимчук, Т.В. Використання інструментарію міжнародного маркетингу для аналізу глобальних ринків [Текст] / Т. В. Якимчук, І. Ю. Вольвач, В. О. Накотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 227-230.

11.


Фомова, О.А. Проблеми становлення міжнародного маркетингу в Україні [Текст] / О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 163-166.

12.
338(477)
П78
Пополітова, О. Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства [Текст] / О. Пополітова, С. Ковальчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 81-84.

13.
338(477)
П78
Урвачова, Є. Використання міжнародного маркетингу в управлінні ЗЕД [Текст] / Є. Урвачова, Н. Тюріна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 132-134.

14.
339.9
Ц58
Циганкова, Т.М. Управління міжнародним маркетингом [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Циганкова. – К. : КНЕУ, 2001. – 132с : іл.

15.
339.92
К19
Каніщенко, О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств [Текст] : монографія / О. Л. Каніщенко. – К. : Знання, 2007. – 446с.

16.
339.92
К19
Каніщенко, О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Каніщенко. – 2-ге вид., переробл. – К. : Кондор, 2007. – 152с. – [Рекомендовано МОН України].

17.
339.92
Н76
Новошинська, Л.В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Новошинська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 176с.

18.
339.92
Ч-49
Черномаз, П.О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / П. О. Черномаз. – К. : Академвидав, 2010. – 272с. – (Альма-матер). 


19.

http://www.ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet16-23/51605.htmЮ. В. Ніколенко
Основи економічної теорії

20.

http://knigi-uchebniki.com/predpriyatiy-ekonomika/132-osobennosti-mejdunarodnogo.html Особенности международного маркетинга

21.

http://djerelo.com/economika/28-osnovu-ekonomichnoi-teorii-nikolenko/1311-52-osoblyvost%D1%96-m%D1%96zhnarodnogo-marketyngyОсобливості міжнародного маркетингу.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародний маркетинг.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг ...”