Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, буль ласка, підібрати літературу на тему: Правовий статус платників податку.
>>> Дякую!
1.


Капустіна, Л. Про права платників податків [Текст] / Л. Капустіна // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – №75. – С. 40-43.

2.


Косарчук, В. Кожен платник податків має змогу реалізувати своє право на звернення [Текст] / В. Косарчук // Вісник податкової служби України. – 2004. – №18. – С. 32-36.

3.


Права платників податків [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2004. – №11. – 226 с. – [Нормативна база].

4.


Оніщук, Ю. Юридичні особи - платники податку з особливою правосуб`єктністю [Текст] / Ю. Оніщук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 146-149. – [Фінансове право].

5.


Каменська, Н. Про деякі проблеми нормативно-правового регулювання розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби України з питань оподаткування [Текст] / Н. Каменська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №6. – С. 76-78. – [Адміністративне право].

6.


Новиков, Ю. В інтересах платників податків [Текст] / Ю. Новиков // Вісник податкової служби України. – 2008. – №9. – С. 2-3.

7.


Ярошенко, Ф. Податкові апеляції - дієвий інструмент захисту прав та законних інтересів платників податків [Текст] / Ф. Ярошенко // Бухгалтерія. – 2008. – №35. – С. 51-54.

8.


Буряк, С. Ефективна система адміністративного розгляду скарг- надійний інструмент захисту законних прав та інтересів платників податків [Текст] / С. Буряк // Вісник податкової служби України. – 2008. – №34. – С. 5-17.

9.


Пилипович, С. "Головний пріоритет- правова культура платника податків та податківця", вважають у територіальному відділенні АППУ у Дніпропетровській області [Текст] / С. Пилипович // Вісник податкової служби України. – 2009. – №16. – С. 20-21.

10.


Погорєлова, О. Застосування фінансових та господарських санкцій як юридична гарантія захисту прав платників податків [Текст] / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №6. – С. 145-149.

11.


Сухомлин, І. Податкові пільги як право платників податків [Текст] / І. Сухомлин // Бухгалтерія. – 2011. – №1-2. – С. 70.

12.


Погорєлова, О. Місце та роль спору серед юридичних гарантій захисту прав платників податків [Текст] / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №11. – С. 173-176.

13.


Погорєлова, О. Основні юридичні гарантії захисту прав платників податків [Текст] / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №3. – С. 65-69.

14.
34(477)
П44
Податкові конфлікти : особливості вирішення [Текст] : навч. посіб. /  за заг. ред. Л.В. Трофімової. – К. : КНТ, 2010. – 360с. 

15.
34(477)
Б23
Бандурка, О.М. Податкове право [Текст] : наук.-практ. посіб. / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 312с. 

16.
34(477)
П78
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства [Текст] : зб. наукових праць за матеріалами круглих столів, науково- практ. семінару та Міжнарод. науково-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу. – К. : Алерта, 2012. – 352с. 

17.

http://pidruchniki.ws/11570718/pravo/pravoviy_status_podatkovih_organiv Фінансове право - Лучковська С.I.
18.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/343615.html Оніщик Юрій Віталійович. Правовий статус організації - платника податку : Дис... канд. наук: 12.00.07 - 2008.

19.

http://puhaipartnery.com.ua/ua/ Консультовання з правового статусу платників податків
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Податкове право.....”
21.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету