Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. порекомендуйте літературу до дипломної роботи "Облік і контроль запасів" за такими питаннями:
>>> 1. запаси як об`єкт обліку і контролю
>>> 2. Класифікація запасів та порядок їх оцінки
>>> 3. Документальне оформлення операції пов`язаних з запасами
>>> 4.Синтетичний та аналітичний облік запасів
>>> 5. Контроль наявності та руху запасів
>>> 6. недоліки в організації обліку
>>> 7. недоліки в організації контролю
1.


Крещенко, О.В. Проблеми обліку і контролю запасів на торговельних підприємствах [Текст] / О. В. Крещенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 211-218. – [У статті розглянуто проблемні питання обліку і контролю запасів на торговельних підприємствах, а саме: місце та роль бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, щодо товарних запасів; сутність порядку визначення первісної вартості товарів залежно від джерел й умов придбання; сутність методів оцінки вибуття товарних запасів у торгівлі. Виявлено недоліки організації та методики обліку і контролю запасів та розроблено рекомендації щодо регламентації засад внутрішньої організації обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі.].

2.


Методи вибуття запасів: порівняльна характеристика [Текст] // Баланс. – 2009. – №36. – С. 27.

3.


Тучак, О. Облік виробничих запасів [Текст] / О. Тучак // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 5-14.

4.


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 140-170.

5.


Тучак, О. Обираємо методи управління запасами [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2009. – №66. – С. 22-24.

6.


Котляров, Є. Інвентарний метод обліку руху запасів [Текст] / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. – 2009. – №49. – С. 55-59.

7.


Житна, І.П. Аналіз завдань та принципів обліку і контролю виробничих запасів [Текст] / І. П. Житна, І. І. Афанасєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 108-112. – [Визначена необхідність групування завдань обліку та контролю виробничих запасів, запропонована універсальна система для використання різними суб’єктами господарювання в залежності від мети контролю, визначені принципи обліку та контролю виробничих запасів в залежності від завдань.].

8.


Виробничі запаси: облік і контроль [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2010. – №11. – С. 5-170.

9.


Переверзєва, О. Безоплатна передача запасів у межах одного розпорядника: як оформити [Текст] / О. Переверзєва // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №24. – С. 54-55.

10.


Омелянович, М. Оцінка вибуття запасів: вивчаємо методи [Текст] / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №47. – С. 19-23.

11.


Стрижова, В.Г. Логістичне середовище та внутрішній контроль виробничих запасів [Текст] / В. Г. Стрижова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 256-259.

12.


Практичний бухоблік: збірник проводок [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №62. – С. 21-39.

13.


Облік запасів: склад-виробництво-магазин [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2013. – №6. – С. 10-193.

14.


Зелений, О. Вивчаємо новації в бухгалтерському обліку запасів [Текст] / О. Зелений // Головбух: Бюджет. – 2013. – №48. – С. 3-7.

15.


Шпак, В.А. До питання обліку виробничих запасів та контролю за їх використанням на підприємствах [Текст] / В. А. Шпак, Н. М. Кот // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 44-46. – [В статті розглядаються питання обліку і контролю виробничих запасів (класифікація, оцінка виробничих запасів, оперативний контроль використання виробничих запасів тощо) на підприємствах по виготовленню полівінілхлоридного пластикату з урахуванням специфіки галузі і вимог діючого законодавства.].

16.


Петрусевич, Н. Методичні основи роботи контролера у сфері управління складськими запасами [Текст] / Н. Петрусевич // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №65. – С. 187-194.

17.
336
С91
Процюк, О.А. Особливості відображення в обліку товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України [Текст] / О. А. Процюк, А. В. Хмелевська // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 133-135.

18.
657
С14
Сайко, О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. В. Сайко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

19.
657
О-64
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 564с.
20.
657
М69
Михайлов, М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова за. ред. М.Г.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384с. 


21.
657
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с. 


22.
657
Н37
Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с. 


23.
657
О-17
Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368с. 

24.
657
О-17
Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

1.

http://buklib.net/books/33971/Планування й контроль надходження запасів в управлінському облікуhttp://disser.com.ua/contents/36118.htmlТема автореферата диссертации: Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) 2004 года.


http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/367/1Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Н.В. Хоменко, О.В. Карпенко,
Ю.А. Верига
Товарні запаси : проблеми обліку , контролю та звітності МонографіяДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік матеріальних запасів.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Бухгалтерський  облік і аудит ..”

>>> 8. вдосконалення порядку обліку
>>> вдосконалення порядку контролю.
>>> Дякую.