Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти кілька статей(обсягом 2-3ст. кожна) з наукових чи історичних журналів на тему "Український націогенез"("Українські національно-визвольні змагання XIXст.").Дякую

1.


Копилов, А.О. Вплив визвольної боротьби балканських слов`ян на трансформацію слов`янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини ХІХ ст. [Текст] / А. О. Копилов, А. А. Заводовський // Український історичний журнал. – 2004. – №6. – С.148-165. – [Досліджується вплив боротьби балканських слов`ян за національну незалежність на формування ідеології національного руху в другій половині ХІХ ст., зокрема на девальвацію слов`янської ідеї. Розкрито причини втрати інтересу українських політичних і громадських діячів до ідей всеслов`янства].

2.


Єрмоленко, А. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольчої боротьби українського народу. 8 клас [Текст] / А. Єрмоленко // Історія України. – 2006. – №33-34. – С. 19-28.

3.


Мосюкова, Н.Г. Етапи українського етногенезу [Текст] / Н. Г. Мосюкова // Гуманітарний журнал. – 2005. – №1. – С. 135-142.

4.


Мосюкова, Н.Г. Етнос та етногенез (історіографія проблеми) [Текст] / Н. Г. Мосюкова // Гуманітарний журнал. – 2007. – №3. – С. 43-49.

5.


Чеботок, Н.В. Теоретико-правові аспекти державної етнонаціональної політики України в добу визвольних змагань [Текст] / Н. В. Чеботок // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 37-45. – [Історія держави і права України].

6.


Ганжа, Н. Етно: в свята - красиво, в будні - утилітарно [Текст] / Н. Ганжа // Віче. – 2009. – №19. – С. 61.

7.


Гирич, І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини ХІХ - поч. ХХ ст. [Текст] / І. Гирич І. Гирич // Київська старовина. – 2012. – №2. – С. 51-66.

1.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kM40jaPptMAJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Spup_2011_1_39.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
2.
http://www.sworld.com.ua/konfer30/909.pdf