Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти інформацію для статті.
>>> "Соціальні мережі як інструмент формування політичної свідомості" або
>>> "Особливості впливу соціальних мереж на формування громадської думки чи думки студентів"
1.
Добржанська, О.Л. Маніпуляція свідомістю людини як деструкція політичної ідентичності суспільства [Текст] / О. Л. Добржанська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.75. – С. 209-214.

2.
Орлова, В. Соціальні мережи - комунікативний канал XXI століття [Текст] / В. Орлова // Маркетинг в Україні. – 2010. – №2. – С. 13-18.

3.
Терешкун, О. Соціальні мережі у сучасному суспільстві:психологічний аналіз [Текст] / О. Терешкун, О. Ілюкін // Соціальна психологія. – 2011. – №5. – С. 86-95.

4.
Медведева, О. Використання соціальних мереж у передвиборчих кампаніях [Текст] / О. Медведева // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 176-179.

5.
Піпченко, Н.О. Соціальні мережі як інструмент зовнішньополітичної комунікації [Текст] / Н. О. Піпченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.94. – С. 75-81.

6.
Тлуста, А. Вплив соціальних мереж на політичну стабільність держав [Текст] / А. Тлуста // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.101. – С. 195-201.

7.
Довбня, О. Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості [Текст] / О. Довбня // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 119-126.

8.
Гнатюк, Р. Соціальні мережі: співвідношення позитиву і негативу? [Текст] / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. – 2013. – 19-25 січ. (№2). – С. 15.

9.
Карпець, А. Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні [Текст] / А. Карпець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.107. – С. 105-109.

10.
Пипич, О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) [Текст] / О. Пипич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – №4. – С. 127-147.

11.
Рак, О. Комунікативно-емпіричний метод політичної дії на свідомість громадян [Текст] / О. Рак // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 75-80.

12.
Остапенко, Г. Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб соціалізації студентської молоді [Текст] / Г. Остапенко // Вісник книжкової палати. – 2014. – №1. – С.41-45. – [Розглядається інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет, як засіб впливу на студентську молодь, на її вторинну соціалізацію. Також досліджуються деякі аспекти комунікаційних взаємодій молоді в ньому, наводяться статистичні дані опитування студентів КНУКіМ].

13.
Піпченко, И.О. Соціальні медійні платформи як інструмент мережевої війни [Текст] / И. О. Піпченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.102. – С. 172-177.

14.
Осика, Г. Політичне маніпулювання свідомістю завдяки електронним джерелам [Текст] / Г. Осика // Трибуна. – 2006. – №5-6. – С. 44-45.

15. 378
А43 Третьков, В.В. Маніпулювання політичною свідомістю громадян через ЗМІ [Текст] / В. В. Третьков, О. М. Синюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 90-93.

16. pvti.ru›data/file/bit/bit_3_2011_17.pdf
А. Г. Ананьева, И. Н. Брянцев
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

17. http://h.ua/story/187673/Соціальні мережі як новітні медіа: провокативний вплив на масову свідомість. Виникнення мови ворожнечі
18. http://libfree.com/115676094_politologiyapolitichna_svidomist_politichna_kultura.htmlПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА, Політична свідомість, Політологія - Гетьманчук М.П. Бібліотека українських підручників

19. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Політична свідомість в Україні....”

20. Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Політологія...”