Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Сучасні особливості кредитування населення в Україні". Дякую.
1.


Бурый, С. Операции кредитования населения с использованием банковских карточек [Текст] / С. Бурый // Банковские технологии. – 2000. – №5. – С. 91-95.

2.


Сороківська, З. Розвиток кредитування населення комерційними банками в Україні [Текст] / З. Сороківська // Банківська справа. – 2002. – №5. – С. 78-79. – [Історія банківської справи].

3.


Білорусець, Л.М. Банківське іпотечне кредитування населення: сучасні підходи до забезпечення ефективності [Текст] / Л. М. Білорусець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 203-207. – [Розглядаються питання поглиблення банківського обслуговування приватного споживача послуг в Україні. Обґрунтовується специфіка позичок для отримання житла, аналізується класичний механізм іпотечного кредитування та пропонується адаптований варіант дії цього механізму для України].

4.


Рогожнікова, Н.В. Роль споживчого кредитування для підвищення життєвого рівня населення [Текст] / Н. В. Рогожнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 87-92. – [Проаналізовано динаміку та структуру кредитування населення банками України, висвітлені проблеми споживчого ринку та запропоновано заходи щодо активізації процесу кредитування з метою підвищення життєвого рівня населення.].

5.


Пельтек, Л.В. Механізм забезпечення споживчого кредиту в сучасних умовах [Текст] / Л. В. Пельтек, П. Ю. Сорока // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 259-262.

6.


Ноджак, Л.С. Проблеми розвитку іпотечного кредитування населення в Україні [Текст] / Л. С. Ноджак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 285-290.

7.


Дутка, Г.Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення [Текст] / Г. Я. Дутка, О. Й. Гірна // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 98-106.


8.


Жмайло, М.А. Потребительское кредитование в контексте социально-экономического развития [Текст] / М. А. Жмайло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 185-189.

9.


Кошонько, О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 139-144. – [У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредитування та його організацію в комерційних банках. Проведено аналіз реального стану кредитування фізичних осіб в сучасних ринкових умовах. Визначено проблемні моменти в організації кредитування, встановлені основні тенденції розвитку різних видів споживчого кредиту


].

10.


Українець, О. Беремо споживчий кредит правильно: хто сьогодні готовий кредитувати пересічного українця [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №50. – С. 58-59.

11.


Українець, О. Споживчий кредит: хто сьогодні готовий кредитувати пересічного України [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №51. – С. 42-43.

12.


Сидорова, А.В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 80-92.

13.


Ковалевська, О.П. Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення [Текст] / О. П. Ковалевська // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С.122-125.

14.


Міщенко, В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. – 2013. – №11. – С. 3-9.

15.


Москвічова, О.С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи . [Текст] / О. С. Москвічова // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С. 75-79.

16.


Соколик, М.П. Основні фактори впливу на платоспроможний попит в Україні [Текст] / М. П. Соколик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 115-122. – [Виконано оцінку платоспроможного попиту на основі тенденцій у формуванні наявного доходу, кредитів і депозитів домашніх господарств і тінізації економіки в Україні. Показано, що внаслідок зростання процентних ставок на депозити і кредити відбулося забезпечення певної стабільності у банківській системі, зменшення заборгованості за кредитами домашнім господарствам; активізація схильності домашніх господарств до заощадження, підвищення ролі сектора домашніх господарств у міжсекторному розподілі депозитних і кредитних
ресурсів. Обґрунтовано напрями, сформульовано припущення та ризики у розвитку споживчого ринку в середньостроковій перспективі.


].

17.


Дубчак, О. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні [Текст] / О. Дубчак // Світ фінансів. – 2013. – №2. – С. 152-157.

18.


Олійник, О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні [Текст] / О. Олійник // Банківська справа. – 2007. – №6. – С. 81-87.

19.


Олійник, О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання [Текст] / О. Олійник // Економіст. – 2007. – №12. – С. 48-51.

20.


Чайковський, Я. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку банківського кредитування населення в Україні [Текст] / Я. Чайковський // Світ фінансів. – 2008. – №2(15). – С. 124-131.

21.


Білорусець, Л.М. Вплив банківських інститутів на добробут населення за сучасних умов фінансово-кредитної діяльності [Текст] / Л. М. Білорусець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 164-167. – [У статті обґрунтовується визначна роль комерційних банків при формуванні добробуту населення.].

22.
336
А43
Кухар, О.А. Аналіз основних джерел формування ресурсної бази для проведення операцій споживчого кредитування [Текст] / О. А. Кухар, К. Л. Ларіонова // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 18-22.

23.
336
А43
Шлапак, Л.О. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні [Текст] / Л. О. Шлапак, І. М. Михайловська, М. О. Забедюк // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 50-53.

24.
336.7
В61
Вовк, В.Я. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
336.7
І-23
Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с. 

26.
336.77
О-54
Олійник, О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. – К. : Логос, 2008. – 155с.

27.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=237Д.Д. Куртвелієва,
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

28.

http://ukr.vipreshebnik.ru/bank/4418-analiz-suchasnogo-stanu-umov-spozhivchogo-kredituvannya-fizichnikh-osib-v-ukrajini.html Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Споживчий кредит, суб`єкти кредитування, форми кредиту.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ...”