Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Сутність, види та перспективи розвитку споживчого кредиту на прикладі ПАТ"А-Банк"
1.


Лепех, С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні [Текст] / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 172-175.

2.


Кондратюк, А.П. Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку [Текст] / А. П. Кондратюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 56-60.

3.


Білорусець, Л.М. Банківське споживче кредитування як один з основних шляхів регулювання доходів фізичних осіб [Текст] / Л. М. Білорусець // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 193-196. – [Доводиться ефективність та необхідність для комерційних банків і для населення споживчого кредитування у своїй комерційній діяльності. Також увага приділяється негативним рисам такого кредитування.].

4.


Іваненко, Л. Правові засади споживчого кредитування [Текст] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – С. 103-110.

5.


Дубчак, О. Актуальні проблеми підвищення ефективності споживчого кредитування [Текст] / О. Дубчак // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 47-52.

6.


Українець, О. Споживчий кредит: хто сьогодні готовий кредитувати пересічного України [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №51. – С. 42-43.

7.


Сидорова, А.В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – №2. – С. 80-92.

8.


Міщенко, В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. – 2013. – №11. – С. 3-9.

9.


Москвічова, О.С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи . [Текст] / О. С. Москвічова // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С. 75-79.

10.


Дубчак, О. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні [Текст] / О. Дубчак // Світ фінансів. – 2013. – №2. – С. 152-157.

11.


Зінченко, В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування [Текст] / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2007. – №10. – С. 7-10.

12.


Пернарівський, О. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування [Текст] / О. Пернарівський, Н. Венерова // Вісник Національного банку України. – 2008. – №5. – С. 40-43.

13.


Чайковський, Я. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку банківського кредитування населення в Україні [Текст] / Я. Чайковський // Світ фінансів. – 2008. – №2(15). – С. 124-131.

14.


Квасницька, Р.С. Розвиток споживчого кредитування в Україні [Текст] / Р. С. Квасницька, І. Є. Ромах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 33-37. – [В статті розглядається сутність та роль споживчого кредитування у формуванні та стабілізації сучасної ринкової економіки України. Проаналізовано сучасний стан розвитку даного виду кредитування у
нашій країні. Проведено дослідження ризиків, які супроводжують кредитування населення на споживчі потреби, та перспективи від активізації цього виду банківських послуг.].

15.
336
А43
Кухар, О.А. Аналіз основних джерел формування ресурсної бази для проведення операцій споживчого кредитування [Текст] / О. А. Кухар, К. Л. Ларіонова // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 18-22.

16.
336
А43
Шлапак, Л.О. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні [Текст] / Л. О. Шлапак, І. М. Михайловська, М. О. Забедюк // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 50-53.

17.
336.7
І-23
Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с. 

18.

http://www.a-bank.com.ua/ua/page.php?84 Кредит

19.

http://km.uabanki.com/a-bank Публичное Акционерное Общество «Акцент-Банк»
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Споживчий кредит.....”
21.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ”