Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайли літературу для курсової роботи на тему "Державна інноваційна політика України"! Дякую!!!!
1.


Біловодська, О.А. Теоретичні засади формування та реалізації державної інноваційної політики й її узгодження з інноваційною політикою підприємства [Текст] / О. А. Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – №1. – С. 25-30.

2.


Атаманова, Ю. Методологічні засади формування системи правових засобів реалізації державної інноваційної політики [Текст] / Ю. Атаманова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №3. – С. 49-53. – [Адміністративне право].

3.


Гончарова, Н. Теоретико-методолгические аспекты формирования инновационной политики [Текст] / Н. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 62-72.

4.


Хринюк, О.С. Проблеми формування інноваційної політики в Україні [Текст] / О. С. Хринюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 166-169. – [У статті досліджуються проблеми використання інноваційної політики в державі для забезпечення сталого розвитку, розглядаються характеристики окремих типів інноваційної політики і пропонується
найбільш прийнятний для нашої країни. Запропоновано ряд методичних положень вдосконалення державного регулювання інноваційною діяльністю.].

5.


Грецький, Р. Реалізація конкурентної політики держави в умовах інноваційного розвитку економіки України [Текст] / Р. Грецький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 177-180.

6.


Дацій, О.І. Механізми державної підтримки інновацій в Україні [Текст] / О. І. Дацій // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №14. – С. 12-14. – [Порівняльний аналіз з зарубіжними країнами].

7.


Войнаренко, М.П. Формування інноваційно-інвестиційної політики регіонів України на засадах кластерних технологій [Текст] / М. П. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 263-266.

8.


Стефанів, І. Інноваційна політика держави [Текст] / І. Стефанів // Світ фінансів. – 2008. – №3 (16). – С. 87-93.

9.


Дацій, Н.В. Формування нової інноваційної політики [Текст] / Н. В. Дацій // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №20. – С. 19-22.

10.


Гончарова, Н. Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації [Текст] / Н. Гончарова // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 22-25.

11.


Третяк, В.В. Регіональна інноваційна система як основний об`єкт формування інноваційної політики [Текст] / В. В. Третяк, Н. В. Дронова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 131-137.

12.


Макаров, М.О. Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні [Текст] / М. О. Макаров // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №7. – С. 12-14.

13.


Герасимчук, З.В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку [Текст] / З. В. Герасимчук, Н. Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 197-207.

14.


Бова, Т. Формування механізму державного управління функціонуванням національної інноваційної системи [Текст] / Т. Бова // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 132-134.

15.


Шатило, О. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів [Текст] / О. Шатило // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 135-137.

16.


Крехівський, О. Інноваційна політика України потребує змін [Текст] / О. Крехівський, О. Саліхова // Діловий вісник. – 2010. – №6. – С. 8-12.

17.


Бова, Т.В. Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестування в інновації [Текст] / Т. В. Бова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 3-5.

18.


Кондрашов, О.М. Регіональний аспект промислово-інноваційної політики [Текст] / О. М. Кондрашов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №10. – С. 23-25.

19.


Макаренко, І.О. Сучасний стан здійснення вітчизняної промислово-інноваційної політики за галузями [Текст] / І. О. Макаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №10. – С. 26-29.

20.


Кондрашов, О.М. Державне регулювання і місцеве самоврядування в умовах реалізації промислово-інноваційної політики [Текст] / О. М. Кондрашов // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 17-19.

21.


Федулова, Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики [Текст] / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – №9. – С. 12-26.

22.


Ганзюк, С. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики [Текст] / С. Ганзюк // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 69-70.

23.


Матійко, С.А. Інновації як детермінанта базпеки держави [Текст] / С. А. Матійко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 95-97.

24.


Гудзинський, О.Д. Державна політика інноваційного розвитку національної економіки [Текст] / О. Д. Гудзинський, П. В. Іванюта // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 98-100.

25.


Ольшанська, О.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал економіки регіонів України [Текст] / О. В. Ольшанська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 214-217.

26.


Горник, В.Г. Сутність державної промислово-інноваційної політики [Текст] / В. Г. Горник // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 62-65.

27.


Рожко, О.Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні [Текст] / О. Д. Рожко // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 64-72.

28.


Чечель, О. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави [Текст] / О. Чечель // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 118-120.

29.


Бондарчук, Н.В. Етапи реалізації механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі антикризового управління [Текст] / Н. В. Бондарчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 69-71.

30.


Бондарчук, Н. Соціальна складова державної політики розвитку інноваційного потенціалу України [Текст] / Н. Бондарчук // Економіка та держава. – 2011. – №5. – С. 126-128.

31.


Федулова, Л. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання [Текст] / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – С. 63-81.

32.


Підгородецька, С. Деякі аспекти сутності інновацій та інноваційної політики держави ( на прикладі України та Німеччини) [Текст] / С. Підгородецька, К. Захарчук, Ю. Гернего // Університетські наукові записки. – 2009. – №1. – С. 390-394.

33.


Форкун, І.В. Інвестиційно-інноваційні процеси в Україні [Текст] / І. В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 242-247.

34.


Пенькова, О.Г. Механізми реалізації інноваційних стратегій розвитку [Текст] / О. Г. Пенькова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 16-20. – [Досвід розвинених країн].

35.


Зикіна, В.О. Формування та використання стратегії інноваційної політики [Текст] / В. О. Зикіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 239-243.

36.


Решетняк, А.Ю. Формування умов здійснення інноваційних реформ в Україні [Текст] / А. Ю. Решетняк, С. В. Шевцова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 50-53. – [У статті викладено результати досліджень необхідності впровадження інноваційних процесів в національній економіці, враховуючи особливості розвитку національної інноваційної системи та світовий досвід інновацій.

37.


Онуфрієнко, Н.Л. Державна політика в сфері інноваційної діяльності в умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір [Текст] / Н. Л. Онуфрієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 297-300. – [Розглянуто основи державної політики стосовно інноваційної діяльності, цілі та основні принципи. Проведено аналіз стану інноваційної активності промислових підприємств. Визначено головні напрямки розвитку майбутнього
інноваційного комплексу України.

38.


Марченко, О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств [Текст] / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст. – 2013. – №1. – С. 13-17.

39.


Уткіна, Г.А. Система індикаторів як основа прогнозування інноваційного розвитку держави [Текст] / Г. А. Уткіна, С. В. Ткаліченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 112-115.

40.


Філонова, І.Б. Вплив іноземного банківського капіталу на інноваційну безпеку України [Текст] / І. Б. Філонова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 200-205.

41.


Соловйов, В.П. До діалектики інноваційної політики України [Текст] / В. П. Соловйов, О. С. Попович // Вісник Хмельницького державного центру науково-технічної і економічної інформації. – 2010. – №4. – С. 21-24.

42.


Терьошкіна, Н.Є. Інструменти впливу держави на впровадження механізмів реалізації інноваційної стратегії [Текст] / Н. Є. Терьошкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 160-163.

43.


Литвиненко, Є.Я. Фінансова підтримка інноваційної діяльності з боку держави в Україні та напрями її удосконалення [Текст] / Є. Я. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 233-236.

44.


Веселовский, М.Я. Анализ динамики инновационной активности предприятий в рамках стратегии инновационного развития России [Текст] / М. Я. Веселовский, А. А. Цыплаков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 147-150.

45.


Диба, О. Міжнародні рейтинги кредитної та інноваційної привабливості України [Текст] / О. Диба, Ю. Гернего // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №9-10. – С. 81-88.

46.


Карпенко, О.О. Концептуальні засади формування та функціонування інноваційних кластерів [Текст] / О. О. Карпенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 71-77.

47.


Усик, В. Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив [Текст] / В. Усик // Економічна теорія. – 2013. – №3. – С. 32-41.

48.


Головінов, О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні [Текст] / О. М. Головінов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 82-90.

49.


Козубенко, Л.Д. Проблеми державної підтримки інноваційної політики України та шляхи їх вирішення [Текст] / Л. Д. Козубенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 101-104.

50.


Добрунов, С.С. Законодавче врегулювання державної інноваційно-промислової політики в Україні [Текст] / С. С. Добрунов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 102-107.

51.


Одотюк, І.В. Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування [Текст] / І. В. Одотюк, О. М. Фащевська, С. М. Щегель // Вісник НАН України. – 2012. – №7. – С. 32-47.

52.


Ганзюк, С.М. Державна інноваційна політика як пріоритетна складова соціально-економічного розвитку країни [Текст] / С. М. Ганзюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 26-28.

53.


Чудаєва, І.Б. Удосконалення класифікації інноваційних науково-технічних утворень [Текст] / І. Б. Чудаєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 14-21.

54.


Вилгін, Є.А. Сутність та зміст державної інноваційної політики на сучасному етапі економічного розвитку [Текст] / Є. А. Вилгін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 126-129.

55.
330
І-71
Інституційні основи інноваційного розвитку економіки [Текст] : навч. посіб. /  за заг. ред. В.Є. Новицького. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2008. – 360с. – [Рекомендовано МОН України].

56.
330.341.1
Я85
Ястремська, О.М. Інноваційна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, Д. О. Ріпка. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 228с. –
Рекомендовано МОН України].

57.
330.341.1
І-66
Інноваційна діяльність в Україні [Текст] : монографія / А. М. Гуржій, Ю. В. Каракай, З. О. Петренко [та ін.]. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 152с. –

58.
330.341.1
У45
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.2 / И. П. Булеев, В. И. Дубницкий, Е. М. Азарян [и др.] под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 532с. –
].

59.
330.341.1
У45
Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу [Текст] : монография. Т.3 / В. И. Дубницкий, М. П. Войнаренко, З. В. Герасимчук, В. И. Захарченко под.ред.В.И.Дубницкого и И.П. Булеева. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 400с. –

60.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 271с.

61.
330.341.1
В67
Волков, О.І. Інноваційний розвиток промисловості України [Текст] : навч. посіб. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан під ред. М.П. Денисенка. – К. : КНТ, 2006. – 648с. – [Рекомендовано МОН України].

62.
330.341.1
П12
Павленко, І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Павленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 204с. – [Рекомендовано МОН України].

63.
330.341.1
П78
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці [Текст] : монографія /  за заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2005. – 582с.

64.
338.242.4
К56
Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 2-ге вид., випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 337с. – (Вища освіта в Україні). –
Рекомендовано МОН України].

65.
338.27
К72
Косянчук, Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 296с. – (Вища освіта в Україні). –


66.
339.138
М26
Маркетинг для магістрів [Текст] : навч. посіб. /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 928с.

67.
339.94
Е45
Економічні проблеми ХХI століття: міжнародний та український виміри [Текст] : монографія /  за ред.: С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595с.

68.
657
О-17
Кузьмук, Ю.О. Інструменти інноваційної політики держави як фактори покращення інноваційних процесів економіки України [Текст] / Ю. О. Кузьмук, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 52-54.