Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему `Теоретичні та практичні питання формування системи соціального захисту населення`.Дякую!

1.


Гуменюк, І. Формування системи соціального захисту населення [Текст] / І. Гуменюк // Право України. – 2007. – №11. – С.44-47.

2.


Руснак, В.В. Теоретичні основи формування соціальної політики та рівня життя в контексті соціально-економічного захисту населення України [Текст] / В. В. Руснак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 132-134.

3.


Нижник, В.М. Мотивація розвитку активних форм соціального захисту населення на регіональному ринку праці: підсумки та перспективи [Текст] / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 21-24. – [На основі проведеного аналізу рівня безробіття, нормування, умов та охорони праці, атестації робочих місць, запропоновано заходи соціального захисту працюючих на регіональному ринку праці. Визначено перспективи розвитку активних форм соціального захисту малозабезпечених верств населення.].

4.
331.5
Д75
Дрозд, І.К. Формування механізму соціального захисту сільського населення в умовах ринкової економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.03 - праця, заробітна плата і рівень життя / І. К. Дрозд. – Кіровоград : Кіровоградський ін-т сільськогосподарського машинобуд., 1997. – 16с.

5.


Пасічніченко, С. Форми та види соціального захисту інвалідів в Україні [Текст] / С. Пасічніченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 94-97.

6.


Короленко, В. Удосконалення процесуальних форм захисту трудових і соціальних прав у контексті ст. 6 Європейської конвенції з прав людини [Текст] / В. Короленко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С. 53-58.

7.


Олейников, В. Формування вітчизняної юридичної думки в галузі соціального захисту населення (XI - початок XIX ст.) [Текст] / В. Олейников, А. Гончаров // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №11. – С. 126-129. – [Історія держави і права].

8.


Вітокіна, Ю. Форми та методи адміністративно-правової діяльності у сфері соціального захисту населення [Текст] / Ю. Вітокіна // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №5. – С. 79-82.

9.


Кузменко, С.Г. Аналіз сучасних форм соціального захисту населення [Текст] / С. Г. Кузменко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 394-399.

10.


Рудкевич, І.В. Формування інституціонального середовища у сфері соціального захисту населення [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 88-90.

11.


Горянська, С. Демографічні процеси як фактор формування системи соціального захисту населення [Текст] / С. Горянська // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 58-61.

12.


Бідак, В.Я. Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області) [Текст] / В. Я. Бідак, М. М. Гладченко // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 163-171.

13.


Лугинець, Н. Формування системи соціального захисту сільського населення в регіоні радіаційного забруднення [Текст] / Н. Лугинець // Економіка АПК. – 2010. – №12. – С. 114-118.

14.


Халецька, А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення [Текст] / А. Халецька // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 98-99.

15.


Флорескул, Н. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави [Текст] / Н. Флорескул // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 34-46.

16.


Савченко, Н. Теоретичні засади формування та розвитку системи соціального захисту населення [Текст] / Н. Савченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №4. – С. 15-24.

17.
36
Б86
Боярчук, Т.В. Формування системи оцінки і регулювання соціального захисту населення [Текст] : автореф. дис. на здобут. наук. ступеня к.е.н., спец. 08.09.01 / Т. В. Боярчук. – Львів : НАН України, 2006. – 20с.

18.


Атаманюк, Р.Ф. Передумови формування ефективного соціального захисту сільського населення [Текст] / Р. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 160-163. – [В статті розглянуто особливості створення механізму соціального захисту сільського населення в умовах формування ринкового господарства та інституційних змін в економіці України.].