Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Порадьте, будь ламка, літературу для написання реферату обсягом 20-25 ст. на тему "Міжнародне прикордонне співробітництво України та Російської Федерації". Дякую.

1.


Марушевський, Г.Б. Транскордонне співробітництво громадських екологічних організацій України, Росії і Білорусі в басейні Дніпра [Текст] / Г. Б. Марушевський, А. О. Швецов, Л. В. Токман // Екологічний вісник. – 2005. – №1. – С. 16-17.

2.


Стеценко, Є. Завдання органів державної влади у здійсненні транскордонного співробітництва територій [Текст] / Є. Стеценко // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 85-87.

3.


Нечаев, Г.И. Развитие приграничного сотрудничества Украины [Текст] / Г. И. Нечаев // Логистика: проблемы и решения. – 2010. – №3. – С. 74-77.

4.


Листова, Т. Деякі тенденції сучасних релігійно-громадських свят (за матеріалами російсько-українсько-білоруського прикордоння) [Текст] / Т. Листова // Народна творчість та етнографія. – 2010. – №2. – С. 53-57.

5.


Лылов, А.И. Укрепление внешнеэкономических связей между Воронежской и Луганской областями на основе создания в их приграничье Еврорегиона [Текст] / А. И. Лылов, Ю. С. Ловчикова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 291-302.

6.


Качан, В. Митне регулювання прикордонної торгівлі в межах транскордонного співробітництва України між Російською Федерацією та Білорусією [Текст] / В. Качан // Митна справа. – 2010. – №6. – С. 55-60.

7.


Лылов, А.И. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины [Текст] / А. И. Лылов, Е. М. Токарева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 226-230.

8.


Мікула, Н.А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (Основні положення проекту) [Текст] / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 7-19.

9.


Бабін, Б. Міжнародно-правове значення спільних операційних програм транскордонного співробітництва [Текст] / Б. Бабін // Митна справа. – 2012. – №6. – С. 81-88.

10.


Задорожній, О.В. Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації [Текст] / О. В. Задорожній // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №2,Вип.112. – С. 34-42.