Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть знайти необхідну літературу для написання курсової роботи з маркетингу. Тема: Рекламні стратегії в системі маркетингу.
>>> Дякую!
1.


Сергеева, О.М. Развитие стратегии творческой рекламы в международном контексте [Текст] / О. М. Сергеева // Маркетинг и реклама. – 2004. – №7-8. – С. 38-43.

2.


Сергеева, О. Стратегия предоставления услуги [Текст] / О. Сергеева // Маркетинг и реклама. – 2004. – №10. – С. 22-27.

3.


Головкіна, Н.В. Рекламні стратегії: дослідження існуючих підходів до розробки міжнародних кампаній [Текст] / Н. В. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2004. – №5. – С. 16-20.

4.


Эйдинов, М. Маркетинговая функционалность креатива в рекламе [Текст] / М. Эйдинов // Маркетинг и реклама. – 2005. – №4. – С. 22-25.

5.


ГОрбаль, Н.І. Формування міжнародної рекламної стратегії: стандартизація чи адаптація [Текст] / Н. І. ГОрбаль, С. Б. Романишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 28-35.

6.


Мельникович, Е.Н. Маркетинговые исследования взаимоотношений рекламных агентств и клиентов: взгляд рекламистов [Текст] / Е. Н. Мельникович // Маркетинговые исследования в Украине. – 2008. – №2. – С. 58-62.

7.


Ромат, Е. Мобильная реклама - действенный инструмент мобильного маркетинга [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2009. – №4. – С. 32-35.

8.


Остапенко, І. Оптимізація стратегічного планування фінансових вкладень на різних етапах рекламної кампанії [Текст] / І. Остапенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 137-141.

9.


Таранська, О. Стратегічне планування у рекламних агентствах [Текст] / О. Таранська // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 37-38.

10.


Мельникович, Е. Маркетинговые коммуникации рекламных предприятий в Украине [Текст] / Е. Мельникович // Маркетинг и реклама. – 2009. – №7-8. – С. 102-109.

11.


Райская, М. Маркетинговые исследования эффективности рекламы [Текст] / М. Райская // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – №5. – С. 38-44.

12.


Ромат, Е.В. Политическая реклама в системе политического маркетинга [Текст] / Е. В. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2009. – №12. – С. 28-35.

13.


Ромат, Е. Реклама территорий в системе территориального маркетинга [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2010. – №3. – С. 22-30.

14.


Горонович, С. Будущее украинской рекламы. Практические рекомендации молодым рекламистам [Текст] / С. Горонович // Маркетинг и реклама. – 2010. – №5. – С. 56-61.

15.


Кожухівська, Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет-реклами [Текст] / Р. Б. Кожухівська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 120-126.

16.


Богомолова, Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній [Текст] / Г. Богомолова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 204-206.

17.


Безверхий, К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – С. 14-19.

18.


Граніш, С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій [Текст] / С. Граніш // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 36-41.

19.


Дослідження рекламного креативу: зручний та ефективний інструмент для маркетолога [Текст] // Маркетинг в Україні. – 2011. – №1. – С. 33-35.

20.


Прошкіна, Н.В. Управління рекламою сучасного суб`єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом [Текст] / Н. В. Прошкіна // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 173-176.

21.


Трегулова, И.П. Разработка рекламной кампании для совершенствования маркетинговых коммуникаций предприятий туристического бизнеса [Текст] / И. П. Трегулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 141-147. – [Предложена рекламная компания для эффективного управления на предприятиях туристического бизнеса. Проведен анализ маркетинговых коммуникаций туристической фирмы. Рассмотрены варианты оптимизации затрат на рекламную кампанию. Предоставлены различные методы расчета рекламного бюджета. Даны рекомендации по совершенствованию маркетинговых коммуникаций туристической фирмы.
].

22.


Бойко, Р.В. Рекламна стратегія як основа рекламної кампанії на прикладі великих підприємств України [Текст] / Р. В. Бойко, О. С. Вездецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 61-71.

23.
659
У98
Уэллс, У. (Уэллс, Дж.) Реклама: принципы и практика [Текст] / У. Уэллс, Д. Бернет, С. Мориарти пер. с англ.; под ред. И.В. Крылова, А.В. Ульяновского. – 2-е изд., испр. – СПб. : Питер, 2001. – 736с. – (Теория и практика менеджмента).

24.
659
Р36
Реклама и маркетинг в Интернете [Текст] : учеб.-практ. пособие / Т. Кеглер, П. Доулинг, Б. Тейлор, Д. Тестерман пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 640с.

25.

http://www.dissercat.com/content/reklamnye-strategii-v-sisteme-markeРекламные стратегии в системе маркетинга предприятий бытового обслуживания

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/reklamnye-strategii-v-sisteme-marketinga-predpriyatii-bytovogo-obsluzhivaniya#ixzz31gzvt2yD

26.

http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t9/2.htmБутенко Н. В. Основи маркетингу - учебник
27.

http://naub.oa.edu.ua/2012/reklamna-stratehiya-yak-tehnolohiya-formuvannya-imidzhu-pidpryjemstva/Рекламна стратегія як технологія формування іміджу підприємства

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “стратегія реклами.....”
29.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг ...”