Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему - Фінансове планування на підприємстві (планування, виникнення планування, розвиток планування і т. д.). Дякую!

1. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

2.
Гаврилова, Л. Фінансовий план як інструмент ефективного використання ресурсів державного підприємства [Текст] / Л. Гаврилова // Фінансовий контроль. – 2013. – №11. – С. 19-22.

3.
Гончар, О.І. Проблеми фінансового планування на підприємстві [Текст] / О. І. Гончар, Т. В. Глушко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 77-79.

4.
Гончарова, Л.І. Планування фінансів підприємства у ринковому середовищі [Текст] / Л. І. Гончарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.3. – С. 12-14.

5. 658
З-24 Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 320с.

6. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

7. 336
І-49 Іляшенко, А.Х. Розвиток фінансового планування та прогнозування в Україні [Текст] : монографія / А. Х. Іляшенко. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 316с.

8.
Квасницька, Р.С. Фінансове планування діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Р. С. Квасницька, Ю. В. Чубенко, В. І. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 45-47.

9.
Малишенко, К.А. Фінансове планування на підприємстві: шляхи його удосконалення [Текст] / К. А. Малишенко, О. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 119-122.

10.
Марцин, В.С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності [Текст] / В. С. Марцин // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 23-31.

11.
Оверчук, А.В. Фінансовий план - головний інструмент фінансового планування [Текст] / А. В. Оверчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 202-206.

12.
Оганісян, М.О. Економічні підходи визначення потреби підприємства у фінансовому плануванні [Текст] / М. О. Оганісян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 140-143.

13. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

14. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

15.
Рясних, Є.Г. Проблематика постановки системи фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 24-27.

16.
Ситник, Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування [Текст] / Г. В. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 33-48.

17.
Ситник, Г.В. Когнітивні аспекти фінансового планування на підприємстві [Текст] / Г. В. Ситник // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 31-33.

18.
Ставерська, Т. Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві [Текст] / Т. Ставерська // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 167-170.

19. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2008. – 352с.

20. 336
Т33 Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник [та ін.] за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

21.
Федишин, М.П. Теоретичні основи планування та управління фінансовими ресурсами на підприємстві [Текст] / М. П. Федишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 128-132.

22. 658.14/.17
Ф53 Філіна, Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с.

23.
Фурик, В.Г. Дослідження теоретико-методичних основ фінансового планування промислового підприємства [Текст] / В. Г. Фурик, І. В. Кулик, Т. В. Дремлюга // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №3. – С. 13-21.

24.
Ястребова, О.В. Методика фінансового планування та прогнозування на підприємстві [Текст] / О. В. Ястребова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 75-78.

25. Кокоша А. Г.
Фінансове планування як важливий елемент організації діяльності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / А. Г. Кокоша // Управління розвитком . - 2013. - № 18. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_18_31.pdf

26. Бедринець М. Д.
Економічна суть стратегічного фінансового планування підприємства в сучасних соціально-економічних умовах [Електронний ресурс] / М. Д. Бедринець, К. В. Недзельська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . - 2012. - № 1. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_1_5.pdf

27. Гут Л. В.
Методологічні підходи до фінансового планування підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Гут, О. О. Зігрюк // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки . - 2013. - Вип. 2. - С. 74-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2013_2_11.pdf

28. Кірсанова Т. О.
Проблеми та перспективи фінансового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / Т. О. Кірсанова, Н. А. Дьяченко // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка . - 2011. - № 4. - С. 48-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_ekon_2011_4_9.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ фінансове планування на підприємстві”- 150 джерел, «планування діяльності підприємства» - 110 джерел, «планування на підприємстві» -240 джерел
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)