Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> добрий день допоможіть найти потрібну літературу для написання дипломної роботи, на тему: "управління персоналом виробничого підприємства"

1.


Фридман, А. Ключевые обязанности руководителя по организации эффективного управления [Текст] / А. Фридман // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №3. – С. 7-12.

2.


Святненко, Х.І. Підвищення вагомості нематеріальної винагороди в системі мотивації праці в розрізі управлінського і виробничого персоналу [Текст] / Х. І. Святненко, І. В. Бурачек // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 48-53.

3.


Корсаков, Д.О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства [Текст] / Д. О. Корсаков // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 84-88.

4.


Геліч, Н.В. Аналіз основних підходів до управління персоналом [Текст] / Н. В. Геліч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 72-73.

5.


Данкевич, А.Є. Організація роботи з персоналом в агрохолдингах [Текст] / А. Є. Данкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 80-83.

6.


Захарчин, Г.М. Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах [Текст] / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 163-169.

7.


Гольдштейн, Г. Как организовать выполнение управленческих решений [Текст] / Г. Гольдштейн // Контроль. – 2011. – №11-12. – С. 109-119.

8.


Кучер, С.Л. Методичні засади підвищення ефективності управління трудовою активністю персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / С. Л. Кучер, І. М. Квіта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 164-169.

9.


Рачинський, А.П. Стратегічний підхід до управління персоналом: методологія проблеми [Текст] / А. П. Рачинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 98-100.

10.


Гнутова, И. Разработка стратегии управления человеческими ресурсами [Текст] / И. Гнутова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №5. – С. 61-63.

11.


Стрехова, С.В. Взаємозв`язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом [Текст] / С. В. Стрехова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 225-233.

12.


Кучер, В.А. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці [Текст] / В. А. Кучер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 69-73.

13.


Баранник, А. Навык десятый. Похвала подчиненных [Текст] / А. Баранник // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 43.

14.


Захарьина, М. Принципы разнообразия и равных возможностей сотрудников [Текст] / М. Захарьина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 33-34. – [Опыт управления персоналом в компании "Эрнст энд Янг"].

15.


Смачило, Т.В. Моделювання впливу кваліфікації працівників на діяльність підприємства [Текст] / Т. В. Смачило // Економіка розвитку. – 2012. – №3. – С. 74-79.

16.


Швець, І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах [Текст] / І. Швець, Т. Коваленко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 28-34.

17.


Романенко, Н. Эффективная обратная связь: миф или реальность? [Текст] : [управление персоналом] / Н. Романенко // Управление персоналом ( укр.). – 2013. – №1. – С. 64-65.

18.


Філиппова, С.В.Ч.С.О. (Філиппова, С. В.. Черкасова С. О.) Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / С. В. Філиппова // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 87-93.

19.


Ігнатьєва, І.А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 294-298.

20.


Петров Ю. : "Персонал - это дорогостоящее и капризное "оборудование" [Текст] // Бизнес. – 2013. – №35. – С. 38-40.

21.


Лутай, Л.А.Ш.В.О. (Лутай, Л. А. Шпандарук В. О.) Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. А. Лутай // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 82-86.

22.


Шарко, М.В. Засоби ефективного управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / М. В. Шарко, О. К. Бембель // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 87-90. – [У роботі досліджується проблема управління кадровим потенціалом підприємства шляхом визначення засобів роботи з персоналом.
The article investigates the problem of human resources management business by determining methods of work with personnel.
Ключові слова: управління кадровим потенціалом, інноваційний потенціал, кадрове планування.].

23.


Жаворонкова, Г.В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом [Текст] / Г. В. Жаворонкова, Т. Н. Шкода // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 179-183. – [В статті проаналізовано вплив корпоративної культури на ефективність управління персоналом компанії на прикладі її елементів. Встановлено прямий зв’язок між успішним управління корпоративною культурою та підвищенням
ефективності управління персоналом.


24.


Белова, Ю. Внедрение системы управления эффективностью работы [Текст] / Ю. Белова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №7. – С. 60-62. – [Опыт построения системы управления эффективностью работы в "Проминвестбанке"].

25.


Асіф, Х.М. (Асіф, Хан М.) Емпіричне дослідження впливу навчальної організаційної культури на результати роботи персоналу [Текст] / Х. М. Асіф // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 230-237.

26.


Синицька, О.І. Вплив корпоративної культури на ефективність системи управління персоналом підприємства [Текст] / О. І. Синицька, С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 82-85.

27.


Нісфоян, С.С. Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств [Текст] / С. С. Нісфоян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 87-91. – [Досліджено необхідність оперування організаційними регуляторами управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств. Розроблено концептуальну схему механізму, що регламентує роботу з персоналом, передбачає дотримання сукупності правил формування, розподілу та використання коштів на утримання і розвиток персоналу.
Ключові слова: управління витратами на персонал, машинобудівні підприємства.


28.


Егер, Л. Ставлення чеських менеджерів до впровадження концепції управління різноманітністю в практичну діяльність підприємства [Текст] / Л. Егер, Д. Егерова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 322-331.

29.


Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78. – [В роботі дана оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах машинобудування Хмельницької області. Проаналізовано кількість найманих працівників за видами економічної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області, рівень заробітної плати на підприємствах
машинобудування Хмельницької області.30.


Олексів, І.Б. Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств [Текст] / І. Б. Олексів, Г. В. Михайляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 78-84.

31.


Марчук, Л.П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва [Текст] / Л. П. Марчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 359-367.

32.


Альварес, Б.Х.А. (Альварес, Бермейо Х.А.) Новий метод підвищення продуктивності робочої сили: оптимізація задач та просування співробітництва [Текст] / Б. Х. Альварес, У. Л. Бельмонте, Р. Ф. Гуіль // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 310-318.

33.


Сакун, Л.М. Дослідження системи управління персоналом на підприємствах машинобудівної галузі [Текст] / Л. М. Сакун, К. І. Скоробрух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 82-85.

34.
331
А43
Басалик, А.М. Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту [Текст] / А. М. Басалик, О. С. Шкодіна // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 9-12.

35.
331
А43
Піхур, І.В. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом [Текст] / І. В. Піхур, А. В. Піхур // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 158-161.

36.
331.108
Л64
Літинська, В.А. Управління кар`єрою персоналу на підприємствах машинобудування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. А. Літинська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 208с.

37.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 232с. –

38.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. 

39.
331.108
Н19
Назарова, Г.В. Розвиток та використання управлінського персоналу - стратегічний підхід [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 216с. 

40.
331.108
Д72
Драч, О.І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління машинобудівними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. І. Драч. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 20c.

41.
331.108
Р85
Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с. –

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека» та “Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету” сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці”

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент персоналу”

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»), а також до пошукової системи Гугл Академія