Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Організація роботи з стандартизації.
1.


Бубела, Т. Побудова національної системи оцінювання якості [Текст] / Т. Бубела // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №1. – С. 49-53.

2.


Валага, Л.Ю. Економічна ефективність міжнародної стандартизації [Текст] / Л. Ю. Валага // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 54-62.

3.


Васильєва, О. Стандартизація надання адміністративних послуг в Україні [Текст] / О. Васильєва, Н. Васильєва // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 77-81.

4.


Версан, В. О критериях оценки органов по сертификации [Текст] / В. Версан, В. Аршакуни // Стандарты и качество. – 2005. – №5. – С. 86-87.

5.


Изменения в новой версии международного стандарта ISO/IEC 17020 [Текст] / Н. Волкова, А. Муллин, А. Семенов, Т. Сахно // Стандартизація сертифікація якість. – 2013. – №2. – С. 13-20.

6.


Грищенко, Ф. Програма організації робіт з національної стандартизації в мережі Інтернет : засади створення [Текст] / Ф. Грищенко // Стандартизація сертифікація якість. – 2006. – №3. – С. 17-20.

7.


Грущинська, Н.М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентоспроможного національного виробництва [Текст] / Н. М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 51-60.

8.


Гусаков, Ю. Новый проект Европейской организации качества [Текст] / Ю. Гусаков, Е. Тавер // Стандарты и качество. – 2006. – №10. – С. 10-12.

9.


Дворкин, Л. Диагноз органов по сертификации [Текст] / Л. Дворкин // Стандарты и качество. – 2004. – №12. – С. 80 - 82.

10.


Ільницький, Ю. Стандартизація в Україні: рівняємося на європейську модель [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №66. – С. 35-36.

11.


Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Електронний ресурс] : учеб. пособие / М. М. Кане, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. Г. Схиртладзе. – СПб. : Питер, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Учебное пособие). – Загл. с экрана.

12.
006
К43
Кириченко, Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг [Текст] : підручник / Л. С. Кириченко, А. А. Самойленко. – Харків : Ранок, 2008. – 240с. – [Затверджено МОН України].

13.


Королько, С. Планування робіт з національної стандартізації [Текст] / С. Королько, В. Шаповал, Я. Юзьків // Стандартизація сертифікація якість. – 2009. – №4. – С. 10-17.

14.
006
К89
Кузьміна, Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кузьміна. – К. : Кондор, 2011. – 450с.

15.
006
О-75
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха. – К. : Кондор, 2004. – 230с. – [ У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні.

].

16.
006
Р83
Рудик, О.Ю. Основи стандартизації та управління якістю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Ю. Рудик.

17.


Скрипчук, П. Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації [Текст] / П. Скрипчук // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 43-46.

18.


Сорокин, Е. Стандарты организаций: старые знакомые в новом статусе [Текст] / Е. Сорокин // Стандарты и качество. – 2004. – №4. – С. 78 - 84.

19.
006
Т46
Тіхосова, Г.А. Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. – К. : Олді-плюс, 2013. – 328с. 

20.


Трушковський, О.І. Державна політика України в сфері міжнародного співробітництва зі стандартизації [Текст] / О. І. Трушковський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.95. – С. 26-28.

21.


22.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mokr/08.php Мокров Ю. Метрология, стандартизация, сертификация

23.

http://thinbook.org/book/244-metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-navchalnij-posibnik-tarasova-vv/11-22-organizaciya-robit-z-standartizaciyi-i-vimogi-do-zmistu-normativnix-dokumentiv.html Організація робіт з стандартизації
24.

http://libfree.com/180771251_tovaroznavstvoprograma_robit_standartizatsiyi.html
Програма робіт із стандартизації, Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н.Г. Бібліотека українських підручників
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “міжгалузеві системи стандартизації, міжнародні стандарти, система міжгалузевих стандартів, стандартизація і сертифікація, .....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету