Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Роль теорії літератури у процесі вивчення художніх творів у школі"
1.


Трибуна вчителя української літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2010. – №34-35. – С. 2-97.

2.


Трибуна вчителя. На трибуну вчителя запрошуються вчителі світової літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2011. – №13-14. – С. 3-98.

3.


Трибуна вчителя української літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2011. – №34-36. – С. 5-188.

4.


Трибуна вчителя світової літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2012. – №9-10. – С. 3-79.

5.


Трибуна вчителя українськоъ літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2012. – №17-18. – С. 5-184.

6.
82.09(477)
Б40
Безпечний, І. Теорія літератури [Текст] / І. Безпечний. – К. : Смолоскип, 2009. – 388с.

7.


Дроздовський, Д. Концепція літературної освіти: теоретичні перспективи і стратегічні загрози [Текст] / Д. Дроздовський // Дивослово. – 2011. – №6. – С.2-5.

8.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

9.


Кошуба, Є. Вивчення теоретико-літературних понять на основі художніх текстів [Текст] : з практики такого вивчення ( на матеріалі програмов. творів Дж. Байрона ) / Є. Кошуба // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №1. – С.33-34.

10.
82.09
М66
Мітосек, З. Теорії літературних досліджень [Текст] : монографія / З. Мітосек. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 408с.

11.


Назаренко, Л. Методичні засади використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти [Текст] / Л. Назаренко // Українська мова і література в школі. – 2012. – №3. – С.22-27.

12.


Підласий, І.П. Урок як дзеркало технології [Текст] / І. П. Підласий // Зарубіжна література в школі. – 2010. – №23-24. – С. 2-12.

13.


Радченко, І. Практикум з теорії літератури [Текст] / І. Радченко // Українська мова та література. – 2010. – №13. – С. 7-8.

14.


Романишина, Н. Вивчення малої прози Олександра Довженка на базі теоретико-літературознавчої рефлексії [Текст] / Н. Романишина // Українська мова і література в школі. – 2010. – №2. – С. 42-45.

15.


Стасюк, Г. Літературна династія як теоретико-методологічна проблема [Текст] / Г. Стасюк // Слово і час. – 2009. – №5. – С. 62-70.

16.
37
Т51
Токмань, Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 312с. – (Альма-матер). 

17.


Штонь, Г. Лірична складова поезії Івана Франка. Теоретико-літературний та духовний виміри [Текст] / Г. Штонь // Слово і час. – 2009. – №6. – С. 54-58.

18.


Яценко, Т.О. Культурологічний контекст розвитку методики навчання літератури [Текст] / Т. О. Яценко // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 51-56.

19.

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349458.htmlКлименко Жанна Валентинівна. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи : Дис... д-ра наук: 13.00.02 - 2008.

20.

http://www.pandia.ru/text/77/193/31297.php
Теория и методика обучения литературе как научная дисциплина. ЕЕ предмет, содержание и методы исследования

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “урок зарубіжної літератури, урок української літератури.....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету