Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література для курсової роботи "Нетрадиційні методи навчання на уроках української літератури"
1.


Трибуна вчителя. Спецвипуск [Текст] // Все для вчителя. – 2009. – №23-24. – С. 3-125. – [У номері представлено творчі доробки вчителів української літератури].

2.


Урок-залік і консультація та їх аналіз [Текст] // Відкритий урок. – 2011. – №11. – С. 61-62.

3.


Нетрадиційний урок з українського читання [Текст] // Класний керівник. – 2011. – №21. – С. 20-26.

4.


Трибуна вчителя української літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2011. – №34-36. – С. 5-188.

5.


Трибуна вчителя української літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2010. – №34-35. – С. 2-97.

6.


Трибуна вчителя українськоъ літератури [Текст] // Все для вчителя. – 2012. – №17-18. – С. 5-184.

7.


Волик, Л.В. Театралізація навчально-виховного процесу: праксеологічний аспект [Текст] / Л. В. Волик // Шлях освіти. – 2012. – №2. – С. 2-8.

8.


Гузенко, О. Учень - активний співтворець уроку [Текст] / О. Гузенко // Українська мова та література. – 2008. – №8. – С. 6-10. – [Проектна робота в школі].

9.


Клочек, Г. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет-українська література) коментований варіант [Текст] / Г. Клочек // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 91-110.

10.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна школа. – 2007. – №10. – С. 75-77.

11.


Кокарева, С. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку [Текст] / С. Кокарева // Завуч. – 2012. – №17. – С. 22-26.

12.


Ларіна, Т. Невербальні засоби спілкування на уроках літератури [Текст] / Т. Ларіна // Українська мова та література. – 2008. – №22-24. – С. 5-8.

13.


Лещук, Р. Аналіз уроку з використанням інформаційно-коммунікаційних технологій [Текст] / Р. Лещук // Завуч. – 2010. – №4. – С. 5-8.

14.


Ліжник, Л. Рольові ігри на уроках [Текст] / Л. Ліжник // Відкритий урок. – 2011. – №9. – С. 37-41.

15.
37
М18
Малафіїк, І.В. Дидактика [Звукозапис] : підручник / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор.

16.


Петруляк, Н. Нестандартні форми роботи на уроках [Текст] / Н. Петруляк // Українська мова та література. – 2007. – №18. – С. 7-8.

17.


Семко, Г. Колективно-групові форми роботи на уроках [Текст] / Г. Семко // Українська мова та література. – 2009. – №11. – С. 14-16.

18.


Сухих, О. Нетрадиційні уроки як засіб формування щасливої людини [Текст] / О. Сухих // Українська мова та література. – 2012. – №14. – С. 27-31.

19.
37
Т51
Токмань, Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі [Текст] : підручник / Г. Л. Токмань. – К. : Академія, 2012. – 312с. – (Альма-матер). 

20.


Широка, Н. Нетрадиційне проведення уроків зв`язного мовлення [Текст] / Н. Широка // Українська мова та література. – 2012. – №6. – С. 19-20.

21.


Яценко, Т.О. Культурологічний контекст розвитку методики навчання літератури [Текст] / Т. О. Яценко // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 51-56.

22.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39384/Нетрадиційні форми навчання як основа розвитку обдарованості дитини на уроках української мови та літератури

23.

http://www.kazedu.kz/referat/127315Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Нетрадиційні уроки, урок української літератури.....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету