Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Планування маркетингової політики комунікацій в туризмі.
1.
339.138
Б87
Братко, О.С. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / О. С. Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 275с. – [Рекомендовано МОН України].

2.


Братюк, В.П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму [Текст] / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 50-58.

3.
338.48
Б87
Бриггс, С. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. Бриггс пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання-Прес, 2005. – 358с.

4.


Буднікевич, І.М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) [Текст] / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 242-250.

5.


Ведмідь, Н. Моделювання структури маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №2. – С. 57-63.

6.


Гвоздецька, І.В. Особливості формування маркетингової комунікаційної стратегії [Текст] / І. В. Гвоздецька, О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 90-94.

7.


Дубовик, Т.В. Інтегровані інтернет-маркетингові комунікації: сутність поняття [Текст] / Т. В. Дубовик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 53-58.

8.
338.48
Д84
Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. Дурович. – Минск : Новое знание, 2001. – 400с.

9.
338.48
Д84
Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. Дурович, А. С. Копанев. – Минск : Экономпресс, 1998. – 400с.

10.


Іртлач, М. Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом автономної республіки Крим [Текст] / М. Іртлач // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №1. – С. 73-79.

11.


Криховецький, І.З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Текст] / І. З. Криховецький // Економіка та держава. – 2014. – №1. – С. 47-49.

12.


Кузик, О.В. Вплив досягнень науково-технічного прогресу на маркетингові комунікації [Текст] / О. В. Кузик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 13-16.

13.


Лебеденко, М.С. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингових комунікацій [Текст] / М. С. Лебеденко, І. В. Лученко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 178-182. – [У статті розкрито питання особливостей реалізації маркетингової комунікаційної взаємодії в Інтернеті. На основі представлення основних інструментів просування у традиційному та Інтернет- маркетингу, виявлено основні переваги мережі Інтернет як носія маркетингових комунікацій. Проведено їх порівняльний аналіз та запропоновано класифікацію веб-ресурсів як невід’ємного носія комунікацій в Інтернеті. З метою оцінювання електронного ресурсу підприємства,
систематизовано основні показники ефективності веб-ресурсів та їх вплив на досягнення цілей просування.
].

14.


Мазуренко, В.П. Сучасні детермінанти розвитку маркетингових комунікацій [Текст] / В. П. Мазуренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 143-147.

15.
339.138
М14
Майовець, Є.Й. Маркетингові комунікації [Текст] / Є. Й. Майовець, О. В. Кузик. – Львів : ЛНУ, 2013. – 192с. 

16.


Майорова, Н.І. Маркетингова компонента туристичної політики регіону [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 160-163.

17.


Мариневич, М. "Особенности национальной охоты", или маркетинговые коммуникации в туризме [Текст] / М. Мариневич // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 38-40.

18.
339.138
П12
Павленко, А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика [Текст] : Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408с.

19.


Панченко, О. Методи оцінки ефективності маркетингових комунікацій [Текст] / О. Панченко // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 102-103.

20.


Ржеуський, А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник книжкової палати. – 2013. – №8. – С.17-21. – [Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці ВНЗ як невід`ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв`язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту].

21.


Сахаров, В.Э. Особливості маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / В. Э. Сахаров, Н. І. Ведмідь // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С.136-144.

22.


Хсу, Ю. (Хсу, Ю-Л.) Ефективність вебсайтів групової закупівлі у туристичному маркетингу: на прикладі Groupon.com [Текст] / Ю. Хсу, К. -. Чен, Ю. Тінг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 519-527.

23.


Чернявька, Т.А. Сучасні детермінанти розвитку маркетингових комунікацій [Текст] / Т. А. Чернявька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 140-143.

24.


Шамян, Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 79-82.

25.

http://studopedia.net/4_33819_harakteristika-skladovih-marketingovoi-komunikatsii.htmlМаркетингові комунікації туристичного підприємства.
26.

http://sesia.com.ua/book/126/8344.htmlМаркетингова політика комунікацій

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “комунікації в менеджменті.....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг...”