Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Порекомендуйте літературу на тему "Зміст, цілі та інструменти макроекономічного регулювання"
1.
330
Е45
Економічна теорія: політична економія [Текст] /  за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с.

2.


Воротін, В. Теоретико-методологічні основи формування системи ефективного макроекономічного регулювання в умовах глибоких ринкових перетворень в економіці України [Текст] / В. Воротін // Економіка та держава. – 2004. – №5. – С. 2-5. – [стаття присвячена сучасним теоретико-методологічним основам формування
системи державного регулювання національної економіки в умовах глибоких ринкових трансформацій ].

3.


Геселева, Н.В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Текст] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 32-37.

4.


Дяченко, Я.Я. Детінізація економіки у системі макроекономічного регулювання [Текст] / Я. Я. Дяченко // Фінанси України. – 2006. – №2. – С. 68-77.

5.


Запаранюк, Т. Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів [Текст] / Т. Запаранюк // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 164-170.

6.


Зянько, В.В. Монетарні інструменти макроекономічного регулювання і їх застосування Національним банком України [Текст] / В. В. Зянько, В. В. Лук`янова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №2. – С. 31-35.

7.


Козак, Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ [Текст] / Д. А. Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 215-220.

8.
338.27
К72
Косянчук, Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 296с. 

9.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

10.


Кульпінський, С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці [Текст] / С. В. Кульпінський // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 66-72.

11.


Льовочкін, С.В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання [Текст] / С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2000. – С. 25-33.

12.


Любохинець, Л.С. Макроекономічні основи таргетування інфляції як метод регулювання фінансових ринків в розвинутих країнах та Україні [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 72-75.

13.


Любыч, О. Важелі макроекокомічної політики для регулювання економічного зростання та інфляції [Текст] / О. Любыч, Ю. Харазішвілі // Вища школа. – 2008. – №4. – С. 18-31.

14.
330.101.541
М16
Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

15.


Пилипенко, В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України [Текст] / В. В. Пилипенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.72. – С. 58-61.

16.


Радіонова, І. Модифікація класичних висновків про макроекономічне регулювання для перехідних економік [Текст] / І. Радіонова // Економічна теорія. – 2006. – №1. – С. 69-79.

17.


Синкова, К. Ефективність використання CRM- систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики [Текст] / К. Синкова // Економіка та держава. – 2009. – №9. – C.101-103.

18.


Сорокіна, Л.В. Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України [Текст] / Л. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 69-81.

19.


Стрелюк, О.В. Аналіз грошового рівняння як важливого регулятора макроекономічної політики [Текст] / О. В. Стрелюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 108-113.

20.


Сунцова, О.О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 82-90.

21.


Сунцова, О.О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 94-103.

22.


Сунцова, О.О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 139-145.

23.


Сунцова, О.О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 94-100.

24.


Сунцова, О.О. Деякі методологічні аспекти макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 41-53.

25.


Сунцова, О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 25-36.

26.


Сунцова, О.О. Концептуальні підходи і стратегія макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 124-131.

27.


Чубукова, О.Ю. Сучасні підходи до моделювання процесів макроекономічного регулювання [Текст] / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Г. Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 181-186.

28.


Шепотько, Л. Деякі аспекти макроекономічного регулювання аграрної сфери [Текст] / Л. Шепотько, І. Прокопа // Економіка України. – 2001. – С. 51-59.

29.

http://epi.cc.ua/lektsiya-tema-tseli-instrumentyi.htmlЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики.

30.

http://www.naiau.kiev.ua/books/ekonom_teoria/Files/L10/L10_1.htm
Суть макроекономіки, її цілі та інструменти

31.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Макроекономіка....”
32.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Макро-мікроекономіка ...”