Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Надайте будь ласка джерела до курсової з макроекономіки на тему "Теорія суспільного вибору".

1.


Дерлиця, А. Детерміністичний підхід і теорія суспільного вибору: до концептуальних основ дослідження державних фінансів [Текст] / А. Дерлиця // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 17-31.

2.


Йохна, М.А. Теорія суспільного вибору: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки [Текст] / М. А. Йохна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 162-165. – [Дана загальна характеристика неоінституціональної теорії суспільного вибору. Обґрунтована актуальність використання методів і підходів, розроблених у напрямках використання даної теорії в процесі вирішення проблем перехідного періоду в Україні, а саме: створення демократичних систем та процедур, подолання вад представницької демократії, обмеження експансії груп з особливими інтересами, уникнення випадків “провалу держави” та інших.].

3.
330.101.541
К49
Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с. –

4.


Крисоватий, А. Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах [Текст] / А. Крисоватий // Економічна теорія. – 2007. – №4. – С. 30-40.

5.
330.101.541
К84
Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Нуреев, Р. Теория общественного выбора : Учебно-методическое пособие [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2002. – №10. – С.126-151. – [Политическая экономия : старая и новая.].

7.


Нуреев, Р. Теория общественного выбора [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2002. – №11. – С. 129-154. – [общественный выбор в условиях прямой демократии : правило единогласия и правило большинства ].

8.


Нуреев, Р. Теория общественного выбора [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2003. – №3. – С. 132-145.

9.


Нуреев, Р. Теория общественного выбора [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2003. – №4. – С.135-157. – [Публикация Главы 9 "Экономика бюрократии" из учебно-методического пособия "Теория общественного выбора".
].

10.


Нуреев, Р. Теория общественного выбора [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2003. – №5. – С. 136-157.

11.


Огонь, Ц.П. Реальність суспільного вибору у прийнятті бюджетних рішень [Текст] / Ц. П. Огонь // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №4. – С. 17-26.

12.


Ореховский, П. Зрелость социальных институтов и специфика оснований теории общественного выбора [Текст] / П. Ореховский // Вопросы экономики. – 2011. – №5. – С. 75-86.

13.


Петруня, Ю. Економічна політика держави: реальності та ілюзії відображення суспільного вибору [Текст] / Ю. Петруня // Економічна теорія. – 2008. – №3. – С. 3-10.

14.


Подгорный, В. Влияние общественного выбора на региональное развитие [Текст] / В. Подгорный // Економіка та держава. – 2010. – №6. – С. 19-23.

15.


Процків, О. Приватизація в Україні: соціально-економічний ефект та пріоритети суспільного вибору [Текст] / О. Процків // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2006. – №6. – С. 7-10.

16.
330.101.541
М16
Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 505с. –

17.


Федорейко, В. Теорія суспільного вибору та реалії приватизаційних процесів [Текст] / В. Федорейко, О. Процків // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 149-152.

18.
330.101.541
Х21
Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с. –


1.http://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/teoriya_suspilnogo_viboru_ekonomichniy_polititsi
2.http://library.if.ua/book/39/2922.html
3.http://library.if.ua/book/130/8560.html