Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!!! Мені дуже потрібна література до Курсової роботи на тему "Технологія дитячого туризму".
>>> А також літературу до питання "Фінансові категорії як форма пізнання сутності фінансових відносин". Дуже велике Вам ДЯКУЮ!!!!!
1.


Домище-Медяник, А.М. Економічні та соціальні аспекти оцінювання суспільних потреб в дитячому оздоровленні та відпочинку [Текст] / А. М. Домище-Медяник, П. П. Гаврилко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 215-223. – [Розкрито підходи до оцінки суспільних потреб у дитячому оздоровленні на рівні регіону й держави. Розроблена методика оцінки рівня попиту й пропозиції з дитячого оздоровлення у областях Карпатського регіону. Запропоновані заходи
щодо підвищення попиту на послуги з дитячого відпочинку й оздоровлення у Закарпатській області.
.].

2.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. 

4.
338.48
К52
Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с. – (Вища освіта ХХI).

5.


Криховецький, І. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства [Текст] / І. Криховецький // Економіка та держава. – 2008. – №10. – С. 41-42.

6.
338.48
М21
Мальська, М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661с.

7.


Науменко, Р.А. Позашкільна навчально-виховна робота з обдарованими дітьми на основі теорії розв`язання винахідницьких завдань (з досвідудитячого оздоровчо-екологічного центру) [Текст] / Р. А. Науменко // Обдарована дитина. – 2010. – №6. – С.33-41.

8.


Пилюгина, Е.П. Школа юного экскурсовода как средство развития социального туризма [Текст] / Е. П. Пилюгина, О. Ю. Латышева // Социальная педагогика. – 2013. – №2. – С. 60-66.

9.


Піддубна, О. Системний аналіз передісторії дитячого оздоровчого табору Артек" [Текст] : кінець ХVІІІ - перша чверть ХХ ст. / О. Піддубна // Рідна школа. – 2013. – №1-2. – С. 57-61.

10.


Сидоренко, В. Відпочинь із розумом, або англійська між пляжем та екскурсіями. Мальта [Текст] / В. Сидоренко // Міжнародний туризм. – 2014. – №2. – С. 50-53.

11.
796.5
Ч-84
Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 2-е изд.,. – М. : КНОРУС, 2005. – 448с.

12.


Шилова, О.Б. Интеграция детей-инвалидов в общество с помощью спортивно-оздоровительного туризма [Текст] / О. Б. Шилова // Социальная работа. – 2007. – №2. – С. 41-43.

13.
338.48
Ш90
Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

14.
338.48
Ф33
Федорченко, В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму [Текст] : монографія / В. К. Федорченко. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2004. – 472с. 
15.
37
П24
Педагогіка туризму [Текст] : навч. посіб. / В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К. : Слово, 2004. – 296с.
16.

http://infotour.in.ua/ryabova2.htmМоделювання культурно-дозвіллєвих програм в дитячому туризмі

17.

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561503Технологія дитячого туризму

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Туризм.....”
19.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму ...”
1.
339.7
Б93
Бутук, О.І. Валютно-фінансові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта ХХІ століття)

2.


Довгань, Ж. Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову стійкість національних банківських систем [Текст] / Ж. Довгань // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №2,Т.12. – С. 178-195.

3.


Ковальчук, А. Фінансове право: звична умовність чи комплексний регулятор публічних фінансових відносин? [Текст] / А. Ковальчук // Право України. – 2012. – №7. – С. 221-229.

4.


Куриляк, В. Довіра у валютно-фінансових відносинах на світовому і національному ринках [Текст] / В. Куриляк // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 147-155.

5.


Паєнко, Т. Інституціоналізація фінансової системи і трансакційні затрати у фінансових відносинах [Текст] / Т. Паєнко // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 44-47.

6.


Руда, О.В. Удосконалення організації фінансово-грошових відносин в умовах трансформації економіки (аспекти розвитку захисних функцій вітчизняного товаровиробництва) [Текст] / О. В. Руда, О. Б. Погайдак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 295-299. – [В статті розглянуто інструментарії та механізми впливу чинників фінансово-грошових відносин на валютний курс у системі державного регулювання економіки. Проведено аналіз основних показників розвитку економіки України з часів її незалежності та вплив на них валютного ринку.
.

7.
336
Р69
Романенко, О.Р. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦНЛ, 2004. – 312с. 
8.
339.7
Р86
Румянцев, А.П. Міжнародні фінансові відносини [Текст] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, В. Я. Голюк, О. Г. Тонких. – К. : ЦУЛ, 2008. – 348с. – [Рекомендовано МОН України].

9.


Салямон-Міхєєва, К. Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави [Текст] / К. Салямон-Міхєєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 19-25.

10.


Свечкіна, А.Л. Роль і місце фінансового ринку в структурі та розвитку ринкових відносин [Текст] / А. Л. Свечкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 109-113. – [В статті розглянуто особливості функціонування фінансового ринку як системи взаємопов’язаних
елементів. Аналіз показав, що система “фінансовий ринок” володіє такими якостями, як гіперкомплексність
(наявність різнорідних елементів), динамічність (здібність до взаємодії), структурність, цілісність,
ієрархічність. Залежність фінансового ринку від зовнішніх факторів, таких як реальний сектор економіки,
обумовлюють різницю в функціонуванні між фінансовими ринками розвинутих країн та країн, що
розвиваються.].

11.


Сущенко, О. Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин України [Текст] / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №5-6. – С. 3-10.

12.


Черничко, Т. Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин [Текст] / Т. Черничко // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 37-40.

13.


Черничко, Т.В. Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України [Текст] / Т. В. Черничко // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 105-113.

14.


Шевчук, О. Оцінка правового регулювання відносин у сфері державного фінансового контролю [Текст] / О. Шевчук // Фінансовий контроль. – 2013. – №12. – С. 58-63.

15.

http://5fan.ru/wievjob.php?id=7587Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Источник:Історична, економічна та вартісна сутність фінансів.

16.

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-75.htmФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.

17.

http://uchebnikionline.com/finansu/finansi - yurii si/predmet_finansovoyi_nauki_piznannya_ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ КАК ПОЗНАНИЕ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ

18.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “фінансова система України...”
19.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Фінанси та банківська справа ..”