Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> допоможіть будь ласка з літературою на курсову.
>>> тема"Монополія і доскунала конкуренція: порівняльний аналіз"
>>> потрібні економічні журнали та газети
1.


Афанасьева, Ю. Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции [Текст] / Ю. Афанасьева // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №2. – С. 31-34.

2.


Бандура, О. Деякі аспекти кількісного контролю монополій [Текст] / О. Бандура // Економіст. – 2004. – №3. – С. 60-63.

3.


Биконя, С.Ф. Теорія монопольного прибутку в умовах трансформаційних змін в економіці [Текст] / С. Ф. Биконя // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №4. – С. 3-16.

4.


Биконя, С.Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки [Текст] / С. Ф. Биконя // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №5. – С. 4-14.

5.


Бондаренко, М. Конкурентні переваги в системі теоретико-понятійного апарату конкурентоспроможності [Текст] / М. Бондаренко // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 73-75.

6.


Герасименко, А. Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз [Текст] / А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №3. – С. 23-35.

7.


Грод, А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур [Текст] / А. М. Грод // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 91-98.

8.


Деревянкин, Т.И. Конкуренция и монополия как категория рынка в отечественной экономической литературе конца XIX-XX вв. [Текст] / Т. И. Деревянкин, О. В. Костюшко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №7. – С. 15-25.

9.


Дерябина, М. Реформирование естественных монополий: теория и практика [Текст] / М. Дерябина // Вопросы экономики. – 2006. – №1. – С. 102-121.

10.


Долгова, И.В. Монополии и конкуренция [Текст] / И. В. Долгова // Финансы и кредит. – 2001. – С. 44-59.

11.


Козловський, К. Становлення глобальної монополії під впливом транснаціональної корпорацій [Текст] / К. Козловський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.58. – С. 111-112.

12.


Костусєв, О. Конкуренція і монополія в їх історичній динаміці [Текст] / О. Костусєв // Економіст. – 2003. – №5. – С. 86-89.

13.


Кравченко, Ю. Природні монополії в економіці України [Текст] / Ю. Кравченко // Економіст. – 2005. – №12. – С. 46-48.

14.


Лагутін, В. Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто? [Текст] / В. Лагутін // Економіка України. – 2007. – №4. – С. 55-61.

15.


Мельник, С. Державне регулювання діяльності монополій в Україні [Текст] / С. Мельник // Українське комерційне право. – 2005. – №6. – С. 29-36.

16.


Ніколаєва, Л. Генезис законодавчого поняття ``зловживання монопольним становищем`` в Україні [Текст] / Л. Ніколаєва, О. Стороженко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – C. 92-102.

17.


Павленко, А. Монополістичні структури в системі ринкових відносин [Текст] / А. Павленко // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 64-66.

18.


Павленко, І.М. Конкурентоспроможність економічних систем: суітність і специфіка [Текст] / І. М. Павленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 158-165.

19.


Скворцов, І. Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції [Текст] / І. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №3. – С. 36-44.

20.


Стадницький, Ю.І. Причини виникнення та існування природних монополій [Текст] / Ю. І. Стадницький, В. В. Кривуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №10. – С. 25-40.

21.


Стретович, О. Економічна сутність конкуренції [Текст] / О. Стретович // Економіка та держава. – 2010. – №9. – С. 17-19.

22.


Судоргін, М. Державне управління забезпеченням конкурентоспроможності в умовах інтеграції [Текст] / М. Судоргін // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 157-160.

23.


Супрун, В.П. Проблеми державного регулювання природних монополій в Україні: розвиток та перспективи [Текст] / В. П. Супрун // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12. – С. 20-25.

24.


Талах, В. Конкуренція та інновації в економіці України [Текст] / В. Талах, А. Щербак // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №4. – С. 5-12.

25.


Татар, М. Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності [Текст] / М. Татар // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 61-64.

26.


Ульянов, К.Є. Теоретико-методологічні питання еволюції монополії і конкуренції [Текст] / К. Є. Ульянов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 40-43.

27.


Филюк, Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний [Текст] / Г. Филюк // Економіка України. – 2008. – №1. – С. 30-41.

28.


Филюк, Г. Сучасні тенденції та проблеми регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в Україні [Текст] / Г. Филюк // Економіка України. – 2004. – №7. – С. 31-40.

29.


Филюк, Г.М. Система показників оцінки монопольної влади [Текст] / Г. М. Филюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 140-146. – [Розглянуто систему показників ринкової (монопольної) влади, визначено їх переваги та недоліки,
зроблено висновки щодо можливості застосування в українській практиці антимонопольного регулювання.].

30.


Чернега, О. Аналіз та оцінка впливу цивілізаційної складової на параметри розвитку та рівень конкурентоспроможності країн [Текст] / О. Чернега, Ю. Бочарова // Журнал Європейської економіки. – 2012. – №1,Т.11. – С. 55-91.

31.


Швиданенко, О.А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності [Текст] / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 46-55.

32.


Швиданенко, О.А. Сучасна парадигмальна конструкція глобальної конкурентоспроможності [Текст] / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 8-17.

33.


Шевченко, О.М. Еволюція теорій монополії та їх реалізація в сучасних умовах [Текст] / О. М. Шевченко, Т. І. Харченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 252-256. – [Стаття присвячена дослідженню еволюції теорій монополії та аналізу особливостей функціонування монополій в Україні.

].

34.


Юдіцький, О. Конкурентна політика як складова механізму державного регулювання в Україні [Текст] / О. Юдіцький // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 96-99.

35.


Юхименко, В. Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму до інноваційно-інформаційної економіки [Текст] / В. Юхименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №2. – С. 17-26.

36.

http://www.google.com.ua/ur Досконала конкуренція і чиста монополія.
18.1. СУТЬ І ОЗНАКИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЧИСТОЇ МОНОПОЛІЇ
37.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділи “конкуренція, монополія...”
38.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету