Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Система соціального захисту населення України
1.
36
С34
Система соціальних служб України (Електронний ресурс) [Електронний ресурс] : скорочений курс лекцій /  розроб. О.М. Синюк.

2.


Ефективність соціального захисту істотно підвищилася [Текст] // Соціальний захист. – 2012. – №12. – С. 6.

3.
364
М26
Маркетинг соціальних послуг [Текст] : навч. посіб. /  під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2008. – 576с.

4.


Державні стандарти гарантуватимуть якість соціальних послуг [Текст] // Соціальний захист. – 2013. – №9. – С. 10-11.

5.


Антонюк, П.П. Оцінка соціальних ризиків у системі соціального захисту населення [Текст] / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 60-63.

6.
378
А43
Антонюк, П.П. Виявлення впливу соціальних послуг на ризики соціального захисту населення [Текст] / П. П. Антонюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 194-199.

7.


Баранник, Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні [Текст] / Л. Баранник // Україна: аспекти праці. – 2011. – №7. – С. 39-46.

8.


Боярчук, Т.В. Система оцінки рівня соціального захисту населення [Текст] / Т. В. Боярчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 52-56. – [Розроблено систему кількісної оцінки рівня соціального захисту населення за її основними показниками. Запропоновано формульні залежності для шести показників соціального захисту. Визначено теоретичні та практичні межі рівнів показників на основі чого встановлені максимальні та мінімальні межі, які може приймати рівень соціального захисту.].

9.


Горянська, С. Демографічні процеси як фактор формування системи соціального захисту населення [Текст] / С. Горянська // Страхова справа. – 2012. – №2. – С. 58-61.

10.
364
С40
Системи соціального страхування зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. – К. : ЦНЛ, 2008. – 144с. – [Рекомендовано МОН України].

11.


Гуменюк, І. Формування системи соціального захисту населення [Текст] / І. Гуменюк // Право України. – 2007. – №11. – С.44-47.

12.


Качан, Л. Наближення до європейських стандартів [Текст] / Л. Качан // Соціальний захист. – 2013. – №9. – С. 4-5.

13.


Кривобок, Ю. Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні [Текст] / Ю. Кривобок // Політичний менеджмент. – 2012. – №1-2. – С. 97-103.

14.


Кузменко, С.Г. Аналіз сучасних форм соціального захисту населення [Текст] / С. Г. Кузменко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 394-399.

15.
364
М21
Мальований, М.І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 496с. – [Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит».
У посібнику розглянуте широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників, які працюють в системі соціального страхування.

Рекомендовано МОН України].

16.


Матюрін, І.В. Методи та принципи державного регулювання соціального захисту військовослужбовців [Текст] / І. В. Матюрін // Економіка та держава. – 2014. – №2. – С. 110-116.

17.


Ничипоренко, С.В. Впровадження системи соціальних стандартів у сфері надання соціальних послуг [Текст] / С. В. Ничипоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 249-252. – [В статті узагальнено існуючу систему соціальних стандартів у сфері надання соціальних послуг, зокрема, визначено правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів та розглянуто проекти соціальних стандартів у сфері соціальних послуг. Визначено принципи якості надання соціальних послуг. Запропоновано основні завдання та напрями стандартизації соціальних послуг.
].

18.


Павлюк, К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні [Текст] / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 15-29.

19.


Реут, А.Г. Сучасний стан та ефективність системи соціальної допомоги в Україні [Текст] / А. Г. Реут // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 292-300.

20.


Рибак, С.О. Фінансове забезпечення модернізації соціального захисту населення [Текст] / С. О. Рибак // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 7-21.

21.


Рудкевич, І.В. Основні тенденції розвитку системи соціального захисту в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. В. Рудкевич // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 106-108.

22.


Савченко, Н. Теоретичні засади формування та розвитку системи соціального захисту населення [Текст] / Н. Савченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2008. – №4. – С. 15-24.

23.


Сагань, Ю. Становлення соціального захисту [Текст] / Ю. Сагань // Охорона праці. – 2014. – №2. – С. 42-44.

24.
331
А43
Столяр, М.Г. Деякі аспекти соціального захисту населення [Текст] / М. Г. Столяр, В. С. Бастричев // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 277-281.

25.


Стопчак, А.Ю. Ринкові механізми у соціальному захисті населення [Текст] / А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 149-152.

26.


Ткачук, І.Г. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетних програм соціального захисту молоді (регіональний аспект) [Текст] / І. Г. Ткачук, Т. В. Солоджук // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 90-98.

27.


Флорескул, Н. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави [Текст] / Н. Флорескул // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 34-46.

28.


Халецька, А.А. Напрями вдосконалення системи соціального захисту населення щодо пом`якшення негативних наслідків бідності [Текст] / А. А. Халецька // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №20. – С. 81-83.

29.


Черенько, Л. Система соціального захисту та бідність [Текст] / Л. Черенько // Праця і зарплата. – 2009. – №19. – С. 6-7.

30.


Щур, Н.О. Соціальний захист в Україні: проблеми та перспективи розвитку соціальної політики [Текст] / Н. О. Щур // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 134-137.

31.

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=21890Необхідність і особливості сучасної системи соціального захисту населення України
Шипов М.В.


32.

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/315/10.pdf Соціальна і гуманітарна політика
86

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “соціальний захист населення.....”
34.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Соціальна робота ..”