Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Потрібна література для курсової роботи на тему "Закономірності економічної поведінки виробника" (Якщо можна інтернет джерела). Обсяг 70 стор.

1.Болотіна Є. 
Багатофакторна модель економічної поведінки [Електронний ресурс] / Є. Болотіна // Галицький економічний вісник . - 2013. - № 2. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gev_2013_2_3.pdf
2.Кузьменко Г. Г. 
Технології управління якісною поведінкою економічних систем держави [Електронний ресурс] / Г. Г. Кузьменко // Економіка промисловості . - 2010. - № 1. - С. 15-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econpr_2010_1_4.pdf
3.Мороз О. В. 
Моделювання взаємозв’язку стану фінансово-господарської діяльності та ефективності економічної поведінки підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, Л. Я. Швейкіна, Н. І. Ганзієнко // Економiчний часопис-XXI . - 2013. - № 7-8(1). - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2013_7-8(1)__23.pdf
4.Разумовський С. О. 
Категорії економічної поведінки: мотивація підприємництва [Електронний ресурс] / С. О. Разумовський // Актуальні проблеми державного управління . - 2009. - № 1. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2009_1_10.pdf
5.Драган О. А. 
Концепции финансового поведения домохозяйств в современной экономической теории [Електронний ресурс] / О. А. Драган // Вісник Одеського національного університету. Економіка . - 2012. - Т. 17, Вип. 3-4. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_econ_2012_17_3-4_4.pdf
6.Сычева О. В. 
Социально-ответственное поведение экономических субъектов как условие эффективного развития экономики [Електронний ресурс] / О. В. Сычева, Н. Б. Решетняк, Е. В. Попадинец // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва . - 2014. - № 34. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2014_34_34.pdf
7.Кудринська Г. І. 
Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі [Електронний ресурс] / Г. І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Соціологія і політичні науки . - 2013. - Т. 18, Вип. 3. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_sip_2013_18_3_10.pdf
8.Кузик О. В. 
Особливості впливу економічної політики держави на поведінку вітчизняних домогосподарств [Електронний ресурс] / О. В. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України . - 2013. - Вип. 23.1. - С. 274-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.1_46.pdf
9.Демедюк Л. В. 
Економічна поведінка домогосподарств та особистих селянських господарств у умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. В. Демедюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_2_24.pdf
10.Лук’яненко Т. В. 
Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку [Електронний ресурс] / Т. В. Лук’яненко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил . - 2013. - Вип. 4. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ZKhUPS_2013_4_28.pdf
11.http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-16B71D5A87578/list-B8AFBC4326
12.http://subject.com.ua/textbook/economic/10klas/21.html
13.http://p-for.com/book_322_glava_17_2.5._Teor%D1%96ja_poved%D1%96nki_virob.html
14.http://library.if.ua/book/79/5636.html

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна поведінка”