Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Дякую вам за інформацію щодо економічних журналів та газет на тему "Монополія та досконала конкуренція: порівняльний аналіз". Але допоможіть ще будь ласка з підручниками та газетами 2014 року
1.


Kсy, Ж. Структура ринку, стратегія конкурентної боротьби та валові спреди на IPO: за даними Китаю [Текст] / Ж. Kсy // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 68-74.

2.


Ангелко, І.В. Методичні підходи оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн [Текст] / І. В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 205-209.

3.


Антонюк, П.П. Особливості управління соціальною безпекою підприємств у конкурентному середовищі [Текст] / П. П. Антонюк, Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 53-59.

4.


Бобрышев, А.Н. Направления муниципальных пространственно-экономических трансформаций в монополярном высокоурбанизированном регионе [Текст] / А. Н. Бобрышев, Ю. В. Гольченко, М. Ю. Казаков // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 230-238.

5.


Вергуненко, Н.В. Методичні та практичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" на ринку управлінського консультування [Текст] / Н. В. Вергуненко // Економіка та держава. – 2014. – №4. – С. 65-69.

6.


Довгань, Л.Є. Механізм формування конкурентної політики поліграфічних підприємств [Текст] / Л. Є. Довгань, Ю. П. Воржакова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 32-40.

7.


Кенжебаєва, 3. Проблеми підвищення конкурентоспроможності національної економіки Республіки Казахстан [Текст] / 3. Кенжебаєва, А. Тойганбаєва, Ш. Ахметова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 113-118.

8.


Кіздарбекова, А. Правові механізми захисту конкуренції в країнах СНД (на прикладі Республіки Казахстан) [Текст] / А. Кіздарбекова, А. Карібаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 92-99.

9.


Лашун, О. Надприбутки [Текст] : [на гуртовому ринку сигарет процвітає штучна монополія] / О. Лашун // Дзеркало тижня. – 2014. – 5-11 квіт. (№12). – С. 9.

10.


Мічич, В. Спеціалізація та конкурентоспроможність галузей виробництва: країни Центральної та Східної Європи [Текст] / В. Мічич, П. Веселинович, Д. Мілетич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 120-128.

11.


Орел, П. Знижки в умовах захисту конкуренції [Текст] / П. Орел // Бухгалтерія. – 2014. – №15. – С. 73-75.

12.


Палашакова, Д. Глобалізаційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність Словаччини [Текст] / Д. Палашакова, А. Киричук, Т. Рогачова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 47-52.

13.


Паянок, Т.М. Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі [Текст] / Т. М. Паянок, Л. А. Задорожня // Фінанси України. – 2014. – №5. – С. 48-60.

14.


Предич, Б. Стратегічний аналіз конкурентного середовища: на прикладі "Philip Morris Ad Nis", Сербія [Текст] / Б. Предич, Д. Стошич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 214-224.

15.


Сергіенко, О.А. Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів [Текст] / О. А. Сергіенко, М. С. Татар // Економіка розвитку. – 2013. – №4. – С. 37-43.

16.


Ткач, І.І. SWOT-аналіз міжнародної конкурентоспроможності України [Текст] / І. І. Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 134-142.

18.


Ямненко, Г.Є. Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги [Текст] / Г. Є. Ямненко // Економіка та держава. – 2014. – №2. – С. 26-30.
http://efbgu.ru/Ильясова В.В.,

МОНОПОЛИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК

19.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)!!!!