Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на застосування SWOT-аналізу, PEST-аналізу, SPACE-аналізу, методу складання профілю середовища та методу аналізу ланцюжка цінностей. Дякую.
1.


Васильева, Е.Ю. Возможности и ограничения SWOT-анализа кафедр при разработке стратегии вуза [Текст] / Е. Ю. Васильева, М. В. Шестакова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 41-47.

2.


Гнатюк, М. Переваги стратегії приєднання України до Європейського Союзу: SWOT аналіз [Текст] / М. Гнатюк // Політичний менеджмент. – 2010. – №3(42). – С. 147-153.

3.


Дубоделова, А.Г. SWOT-аналіз конкурентних можливостей підприємства [Текст] / А. Г. Дубоделова, М. В. Гербут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 15-19.

4.


Згуровський, М.З. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу [Текст] / М. З. Згуровський, К. В. Переверза // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – №2. – С. 7-17.

5.


Кайгородцев, О. Swot-аналіз можливості створення інноваційного кластера у Східному Казахстані [Текст] / О. Кайгородцев, І. Бордіяну // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 284-291.

6.


Кузнецова, С. SWOT-анализ: практика применения [Текст] / С. Кузнецова, В. Маркова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 86-91. – [SWOT-анализ - стратегический анализ, состоящий в комплексном рассмотрении внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании...].

7.


Липич, Л.Г. Swot-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку [Текст] / Л. Г. Липич, М. Б. Кулинич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 226-228.

8.


Нестеренко, Т.С. SWOT-анализ и мотивация персонала [Текст] / Т. С. Нестеренко. – С.122-128. – [Рассматривается важнейшая управленческая функция мотивации и направления ее реализации в библиотеке].

9.


Перфілова, О. Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств [Текст] / О. Перфілова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №33(624). – С. 77-84.

10.


Радецька, Л.П. Застосування SWOT-аналізу у системі стратегічного обліку [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 191-196.

11.


Синельник, Л. SWOT- аналіз як один із можливих інструментів оцінки факторів впливу на платоспроможність підприємства [Текст] / Л. Синельник // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 62-64.

12.


Синиця, Н.М. Використання SWOT-аналізу у стратегічному плануванні бібліотек, розробці проектів, спрямованих на розвиток бібліотеки [Текст] / Н. М. Синиця // Бібліотека в освітньому просторі. – 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу. – С.20-26. – [Розглядається поняття SWOT. Створення та діяльність регіонального тренінгового центру, що діє на базі Хмельницької ОУНБ за програмою "Бібліоміст". Діяльність бібліотеки відповідно до SWOT].

13.


Синкова, К.В. PEST-аналіз при проектуванні інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону [Текст] / К. В. Синкова // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №15. – С. 37-39.

14.


Соломенко, О.Є. SWOT-аналіз як інструмент визначення маркетингових стратегій [Текст] / О. Є. Соломенко, Ю. В. Чернюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №2. – С. 7-11. – [Сучасний стан галузі легкої промисловості ].

15.


Ткач, І.І. SWOT-аналіз міжнародної конкурентоспроможності України [Текст] / І. І. Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 134-142.

16.


Цобер, І.Ю. SWOT-аналіз підприємств олійно-жирової промисловості України [Текст] / І. Ю. Цобер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.2. – С. 225-228. – [Проведений аналіз конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової промисловості України, зокрема: аналіз
сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища. Представлено
рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності та перелік заходів для подолання існуючих загроз.
].

17.


Швид, В.В. SWOT-аналіз в системі бізнес-інжинірингу [Текст] / В. В. Швид, Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 82-87.

18.
339.138
М26
Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. /  за ред. В.В. Липчука. – К. : Академвидав, 2008. – 216с. – [У посібнику розкрито сутність і загальні засади маркетингового аналізу як основного елементу управління виробництвом і збутом товарів (послуг). Детально висвітлено особливості маркетингового аналізу величини продажу, мотивації купівельної і споживчої поведінки клієнтів підприємства, SWOT-аналізу конкурентних позицій підприємства і його продукції, що є необхідною складовою організації і прогнозування діяльності.
19.

Богач, В.А. Формування системи інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємств [Текст] / В. А. Богач, О. Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 39-42. – [У статті досліджено методологічні та методичні підходи до формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності та вироблення практичних рекомендацій для їх реалізації в сучасних умовах.
20.
35
Г67
Горбулін, В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Текст] : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288с. – [Існує електронна копія]. 
21.

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%BF_35%D0%9D_2010.pdf СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Тип економічного аналізу.....”


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету