Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для реферату (приблизно на 8 сторінок) за темою "Вплив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу"
1.


Акопян, К.З. Культура в глобализирующем мире [Текст] / К. З. Акопян // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2003. – №3. – С.12-24.

2.


Дзюба, І. Майбутнє культури та/або глобалізація [Текст] / І. Дзюба // Урок української. – 2006. – №8-9. – С. 2-6.

3.


Дзюба, І. Глобалізація і майбутнє культури [Текст] / І. Дзюба // Слово і час. – 2008. – №9. – С. 23-30.

4.


Еперйешши, Е. Традиційна культура національних меншин і глобалізація [Текст] / Е. Еперйешши // Народна творчість та етнографія. – 2006. – №4. – С. 55-58.

5.


Жулинський, М. Національні культури і проблеми глобалізації [Текст] / М. Жулинський // Розбудова держави. – 2002. – №7-12. – С. 2-10.

6.


Зернецька, О. Культурна ідентичність і глобальна культура в добу глобалізації [Текст] / О. Зернецька // Політика і час. – 2003. – №11. – С.83-88. – [Глобалізація.].

7.


Іванишин, П. Два світогляди в період глобалізації: культурний імперіалізм і культурний націоналізм [Текст] / П. Іванишин // Урок української. – 2006. – №7. – С. 4-7.

8.


Карпухина, О.И. Глобализация как новая "культурная революция" [Текст] / О. И. Карпухина // Библиотека в эпоху перемен. – 2003. – №4 (20). – С.60-63. – [О тенденциях в развитии мировой культуры конца XX -начала XXI века и роли государства в регулировании культурных процессов].

9.


Кессиди, Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность [Текст] / Ф. Х. Кессиди // Вопросы философии. – 2003. – №1. – С.76-87.

10.


Киселёва, Т.Г. Глобализация общества и культура мира [Текст] / Т. Г. Киселёва // Библиотековедение. – 2002. – №5. – С.8-19. – [Стратегия МГУКИ в глобализации культуры и гумманизации образования.].

11.


Колин, К.К. Глобализация и культура [Текст] / К. К. Колин // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2004. – №1. – С.12-15. – [Глобализация общества и ее культурологические последствия. Информационная колонизация - угроза национальной безопасности и российской культуре на современном этапе.].

12.


Кутырев, В.А. Культурологический смысл глобализма [Текст] / В. А. Кутырев // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2007. – №3. – С.17-20. – [Культура в глобализирующем мире.].

13.


Лобас, В. Цілісність культури в умовах глобалізації [Текст] / В. Лобас // Сучасність. – 2008. – №11. – С. 100-105.

14.


Чаднова, И.В. Культурологические аспекты глобализации [Текст] / И. В. Чаднова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2005. – №2. – С.28-32.

15.

http://studopedia.com.ua/1_6690_vpliv-globalizatsiynih-protsesiv-na-kulturu-suchasnogo-svitu.html Вплив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу.

16.

http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СВІТУ

17.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “філософія культури...”
18.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Культурологія ”