Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> основні тенденції сучасного культурного розвитку України
>>>
1.
811.111
М74
Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі [Текст] = Language, Education and Culture: Integration Trends in Contemporary World. Abstracts of the participants of the Second International Students` Internet-conference : матеріали Другої міжнародної студентської Інтернет-конфереції. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 58с.

2.


Андрейко, І. Формування особистості в умовах національно-культурного розвитку на сучасному етапі [Текст] / І. Андрейко // Віче. – 2009. – №20. – С. 24-25.

3.


Борисенко, В. Традиційна етнічна культура українців в історичному розвитку [Текст] / В. Борисенко В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. – 2013. – №5. – С. 27-39.

4.


Борисова, С. Етнодизайн як феномен сучасної культури [Текст] / С. Борисова // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №3. – С. 25-27.

5.


Виткалов, В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти [Текст] / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа. – 2008. – №10. – С. 56-66. – [Гуманізація освіти].

6.


ВіктороваЛ, Є. Культурологічні аспекти виховання сучасної молоді [Текст] / Є. ВіктороваЛ // Обдарована дитина. – 2010. – №5. – С. 21-25.

7.


Г, Щ. (Г, .Щербій) Сучасна культура життєзабезпечення населення великого міста [Текст] / Щ. Г // Народна творчість та етнологія. – 2013. – №2. – С.139-143.

8.


Гошко, О. Філософія в сучасній культурі [Текст] / О. Гошко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №2(692). – С.113-116.

9.
811.161.2
К44
Кисіль, Г.Г. Культура сучасної української літературної мови [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Кисіль, М. В. Кучинський. – К. : Міленіум, 2005. – 270с. – [Посібник складено для студентів вищих навчальних закладів; але (оскільки матеріал розроблено на основі програм ВНЗ та шкільної) книга стане в пригоді й абітурієнтам, учням гімназій, ліцеїв, а також усім, хто опановує українську мову самостійно.
Автори намагалися звернути особливу увагу на складнощі в усному й писемному мовленні.
Перевіряти й закріплювати знання потрібно за допомогою вправ та запитань для самоконтролю, які супроводжують кожну тему.

Рекомендовано МОН України].

10.


Лактіонова, А. Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії [Текст] / А. Лактіонова А. Лактіонова // Філософська думка. – 2013. – №5. – С. 73-80.

11.


Лашук, І. Культура сучасного суспільства: методологічні та методичні аспекти соціологічного вивчення [Текст] / І. Лашук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – №4. – С. 38-53.

12.


Мацькевич, М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства [Текст] / М. Мацькевич // Право України. – 2012. – №8. – С. 210-217.

13.


О, К. (О, .Курочкін) Етнічна мозаїка сучасної святкової культури України [Текст] / К. О // Народна творчість та етнологія. – 2013. – №2. – С.7-14.

14.


Перглел, Т. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення [Текст] / Т. Перглел // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 51-57.

15.


Прядка, В. Народна пісня в сучасній культурі [Текст] / В. Прядка // Народне мистецтво. – 2004. – №1-2. – С.2-4.

16.


Ручка, А. Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації [Текст] / А. Ручка // Бібліотечна планета. – 2010. – №3. – С.22-25. – [Автор доводить, що саме культурний капітал виступає як значний ресурс у створенні можливостей і шансів ментального розвитку людей,є чинником зростання їхньої компетентності, змістовного культурного споживання. Увагу бібліотекарів, які прагнуть поглибити свої знання у питаннях читання, привернуть результати соціологічних вивчень різних категорій населення, зокрема читацької аудиторії, з точки зору їхнього соціального статусу, потреб у читанні та інших форм проведення культурного дозвілля].

17.


Товстенко, Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва [Текст] / Т. Товстенко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – №3. – С. 72-84.

18.
37
А43
Чернов, О.В. Культурна взаємодія як фактор розвитку особистості [Текст] / О. В. Чернов // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 88-90.

19.

http://pidruchniki.com/1594102455123/kulturologiya/osnovni_tendentsiyi_suchasnogo_rozvitku_kulturi_ukrayini_zamist_pislyamovi
Основні тенденції сучасного розвитку культури України

20.

http://news-zakon.com/istorija-ukrayini/111-od-bojko-istorija-ukrayini/2Основні тенденції розвитку сучасної української культури

21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “еволюція культури.....”
22.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету