Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня.
>>> Потрібна література на курсову з макроекономіки з теми "Становлення фінансово-промислових груп в Україні ".
1.
Алєксєєв, І.В. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп [Текст] / І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 56-63.

2.
Андрущенко, І. Концентрація капіталу в економіці України: розвиток фінансово-промислових груп [Текст] / І. Андрущенко // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 44-46.

3.
Бондаренко, Л. Проблеми нормування капіталу промислово-фінансових груп в Україні [Текст] / Л. Бондаренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №2. – С. 58-63.

4.
Бондаренко, Л. Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи [Текст] / Л. Бондаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 337-341.

5.
Брехаря, С. Фінансово-промислові групи як структурний елемент політичного класу України [Текст] / С. Брехаря // Політичний менеджмент. – 2008. – №5 сп.вип. – С. 156-163.

6.
Брутян, К.С. Удосконалення методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп [Текст] / К. С. Брутян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 25-28. – [Розглянуто методики управління ефективністю діяльності промислово-фінансових груп, зазначені принципи ефективності функціонування ПФГ.
].

7.
Ватаманюк-Зелінська, У.З. Дослідження ролі промислово-фінансових груп у стратегії транснаціоналізації економіки України [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська, Ю. І. Стеблецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 35-40.

8.
Венгер, В.В. Механізми та стимули інтеграції підприємств у фінансово-промислові групи [Текст] / В. В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 147-152.

9.
Верней, О.Є. Особливості діяльності промислово-фінансових груп : зарубіжний досвід та українські перспективи [Текст] / О. Є. Верней // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 127-132.

10.
Віблий, П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні [Текст] / П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 60-68.

11.
Ганчаускайте, Д. Фінансово-промислові групи в Українській політиці [Текст] / Д. Ганчаускайте // Трибуна. – 2010. – №7-8. – С. 38-39.

12.
Гриньова, В.М. Визначення реалій переваг створення і функціонування фінансово-промислових груп в Україні [Текст] / В. М. Гриньова, О. М. Колодізєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 22-26. – [Розглядаються теоретичні засади процесу інтеграції як закономірного процесу розвитку суспільного виробництва на основі інноваційної моделі розвитку економіки України. Узагальнюється досвід структурування ФПГ та визначаються основні напрями політики державного регулювання процесів фінансово-промислової політики.].

13.
Коваленко, В.М. Розвиток транснаціональних фінансово-промислових груп СНД [Текст] / В. М. Коваленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 25-28.

14.
Кузнецов, А.В. Зниження інвестиційного ризику шляхом міжкорпоративної інтеграції фінансово-промислових груп [Текст] / А. В. Кузнецов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 25-31.

15.
Лепьохін, О.В. Удосконалення стратегічного планування розвитку фінансово-промислових груп [Текст] / О. В. Лепьохін // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №10. – С. 27-29.

16.
Нетесаний, Ю. Правові та організаційні засади функціонування промислово-фінансових груп в Україні [Текст] / Ю. Нетесаний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №2. – С. 19-22.

17.
Нетесаний, Ю.В. Промислово-фінансові групи як ефективна форма огранізації бізнесу [Текст] / Ю. В. Нетесаний // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – С. 89-93.

18. 336
П39 Плотніков, О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : навч. посіб. / О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2004. – 252с.
19.
Поліщук, Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп [Текст] / Є. Поліщук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №8. – С. 83-86.

20. 321
У45 Телешун, С. Про діяльність фінансово-промислових груп та їх вплив на політичну систему Укрвїни [Текст] / С. Телешун // Україна: кам`янистий шлях до демократії. – 2002. – С.79-94.

21.
Уманців, Ю. Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні [Текст] / Ю. Уманців // Вісник Національного банку України. – 2014. – №7. – С. 33-39.

22. 330.322
Х95 Хрущ, Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології [Текст] / Н. А. Хрущ. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 309с. – [Подаються дослідження сучасних стратегій та технологій інвестиційної діяльності в Україні. В роботі проведено аналіз стану та особливості інвестиційного та приватизаційного процесів на ринку телекомунікацій, а також запропоновано шляхи розвитку галузі зв`язку в умовах створення сучасних інформаційних технологій та систем управління.].

23.
Юрій, С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем [Текст] / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 7-16.

24. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5330/1/16.pdf
25. формування фінансово-промислових груп
26. http://vorob.crimea.edu/pdf/190.PDF ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Фінансово-промислові групи в Україні.....”

28. Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету