Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підскажіть,будь ласка, літературу до статті на тему "Прийняття управлінських рішень у розробці бізнес-стратегій підприємства". Дякую!
1.
65
С83
Стратегія розвитку промислового підприємства на засадах виробничої логістики : звіт про НДР (заключний) : 12-2010 /  кер. Войнаренко М.П. ; викон.: Андрухова О.О. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 155 с.

2.


Азарова, А.О. Побудова систем підтримки прийняття рішень зі стратегічного управління підпримством на базі апарату комплексної цільової програми [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Форонова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – №5. – С. 140-145.

3.
005
В19
Василенко, В.О. Стратегічне управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. – 400с.

4.


Васильківський, Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 162-167.

5.


Данилович-Кропивницька, М.Л. Особливості прийняття стратегічних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах [Текст] / М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж. В. Поплавська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 35-39.

6.


Живко, З.Б. Інформаційна основа прийняття стратегічних управілінських рішень [Текст] / З. Б. Живко, М. Л. Данилович-Кропивницька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 69-80.

7.


Козаченко, О. Інформаційно-аналітичний процес у сфері прийняття управлінських рішень. Порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів [Текст] / О. Козаченко // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2014. – №3-4. – С. 11-20.

8.


Коловський, А. Взаємозв`язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління [Текст] / А. Коловський // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 52-58.

9.


Коровіна, О.В. Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Коровіна // Економіка та держава. – 2014. – №6. – С. 33-38.

10.


Лепьохін, О.В. Формування стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю технологічних інновацій [Текст] / О. В. Лепьохін // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 22-25.

11.


Литвин, В.В. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження [Текст] / В. В. Литвин, О. І. Цмонь // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 222-229.

12.


Мартинюк, Л.В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі [Текст] / Л. В. Мартинюк // Статистика України. – 2013. – №2. – С. 56-60.

13.


Мельник, Т.Б. Стратегія інвестицій в процесі прийняття управлінських рішень [Текст] / Т. Б. Мельник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №1,Ч.2. – С.89-94. – [Проведено аналіз соціальних проблем на Поділлі та розроблено напрями державної політики у сфері зайнятості і дотримання соціальних гарантій.

].

14.


Овод, Л.В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 100-104.

15.


Олексів, І. Аналіз методів відбору груп впливу для прийняття стратегічних управлінських рішень [Текст] / І. Олексів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №15 (599). – С. 44-48.

16.


Пазиніч, О.В. Підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами [Текст] / О. В. Пазиніч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 213-216.

17.
334.7
П31
Пешко, А.В. Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організацій і підприємств [Текст] : монографія / А. В. Пешко. – К. : КВІЦ, 2007. – 272с.

18.
338(477)
П78
Поліщук, О. Сутність стратегії розвитку підприємства та перспективи вдосконалення підприємництва в Україні [Текст] / О. Поліщук, Д. Васильківський // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 178-181.

19.


Проданчук, М. Стратегічний аналіз витрат як основа прийняття оптимальних управлінських рішень [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 56-63.

20.


Склабінська, А.І. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень [Текст] / А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 43-47. – [В даній статті стратегічний аналіз розглядається як механізм та інструмент, що допомагає приймати правильні управлінські рішення, а також як обов’язковий засіб підвищення ефективності діяльності організації та головний фактор, що сприяє її виживанню. Висвітлюється питання аналізу ризиків, пов’язаних з управлінськими рішеннями. Характеризуються показники якості управлінських рішень.].

21.


Сокирник, І.В. Стратегічні управлінські рішення в системі стратегічного управління організації [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 28-31. – [Розглянута роль стратегічних управлінських рішень в системі стратегічного менеджменту, характерні ознаки стратегічних управлінських рішень, визначені фактори середовища підприємства, що впливають на процес їх прийняття та реалізації. Проведено уточнення категорії “стратегічного рішення”.].

22.


Філіпковська, Л.О. Застосування системи розпізнавання та прийняття рішень для адаптивного управління підприємством [Текст] / Л. О. Філіпковська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №21(741). – С. 230-235.

23.


Хрущ, Н.А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами [Текст] / Н. А. Хрущ, О. С. Корпан, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 41-45.

24.


Шедяков, В. Форсайт-програмування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень [Текст] / В. Шедяков // Економіст. – 2014. – №6. – С. 29-33.

25.

dmeti.dp.ua/file/strategiya_pidpriemstva.doc С.Б. ДОВБНЯ, А.О. НАЙДОВСЬКА, М.М. ХИТЬКО СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
26.

http://psm.in.ua/3.aspx-4.htmlСтратегічний менеджмент. Теорія і практика

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Стратегія розвитку підприємства.....”
28.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету