Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Макроекономічний аналіз економічного зростання",не раньше 2008 року.


1.
339.94
М58
Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с. 

2.


Ата, А.Ї. Взаємозв`язок між економічним зростанням і інституційною структурою в країнах ОЕСР: перехресний аналіз [Текст] / А. Ї. Ата, К. Кодж, X. Акча // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 232-333.

3.


Білий, Л.А. Аналіз періодичних процесів економічного зростання на основі моделі чутливості [Текст] / Л. А. Білий, Г. Я. Дутка // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 201-208.

4.


Вдовічен, А.А. Аналіз макроекономічних пропорцій, структурних змін та особливостей економічного зростання в Україні [Текст] / А. А. Вдовічен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 208-215.

5.


Геселева, Н.В. Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Текст] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 32-37.

6.
65.012
Г75
Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с. –


7.
330.101.541
К17
Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с. 

8.
330.101.541
К49
Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с. 

9.
338.27
К72
Косянчук, Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 296с. – (Вища освіта в Україні). 

10.


Любохинець, Л.С. Сучасні підходи аналізу модифікацій моделей економічного зростання за умов розвитку нової економіки [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 116-122. 

11.


Любыч, О. Важелі макроекокомічної політики для регулювання економічного зростання та інфляції [Текст] / О. Любыч, Ю. Харазішвілі // Вища школа. – 2008. – №4. – С. 18-31.

12.


Макар, О.П. Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання [Текст] / О. П. Макар // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 94-97.

13.


Меркулова, Т. Економічне зростання і нерівність: інституційний аспект і емпіричний аналіз [Текст] / Т. Меркулова // Економічна теорія. – 2009. – №1. – С. 81-90.

14.
65.012
М73
Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

15.


Сенищ, П. Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект [Текст] / П. Сенищ // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 100-108.

16.


Суруджіу, М.-. (Суруджіу, М.-Р.) Фінансова політика і економічне зростання: пояснення з емпіричним аналізом [Текст] / М. -. Суруджіу, К. Суруджіу, М. Ніка // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 476-481.

17.


Сухоруков, А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання [Текст] / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 7-19.

18.


Таміліна, Л. Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз [Текст] / Л. Таміліна, О. Бакланова // Економіка України. – 2012. – №4. – С. 4-15.

19.


20.
330.101.541
Х21
Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.


21.
65.012
Ч-49
Черниш, С.С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с. 

22.


Юсупова, О.О. Теоретичні аспекти аналізу впливу навколишнього середовища на економічне зростання [Текст] / О. О. Юсупова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №2,Вип.112. – С. 290-298.

23.

Пельтек, Л.В. Формування єдиної науково-технічної політики як умова економічного зростання і розвитку промисловості регіонів [Текст] / Л. В. Пельтек // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 90-93.

24.

Порохня, В. Методологія управління економічним зростанням держави на основі оцінювання інтелектуального капіталу [Текст] / В. Порохня // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 61-73.

25.

Серветник, Н.О. Циклічність економічного зростання в Україні [Текст] / Н. О. Серветник // Економіка та держава. – 2014. – №1. – С. 69-71.

26.

Харазішвілі, Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання [Текст] / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа. – 2010. – №6. – С. 6-21.

27.

Узаков Т. К. 
Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання [Електронний ресурс] / Т. К. Узаков // Моделювання та інформаційні системи в економіці . - 2012. - Вип. 86. - С. 179-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mise_2012_86_18.pdf

28.

 Геселева Н. В. 
Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги [Електронний ресурс] / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки . - 2013. - № 5. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2013_5_4.pdf

29.

http://www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “макроекономічний аналіз”, “економічне зростання”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету