Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу для курсової "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ". економічні журнали, газети, статті тільки за 2014 рік.

1.


Алейнікова, О.В. Стратегія макроекономічного регулювання конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / О. В. Алейнікова // Економіка та держава. – 2014. – №7. – С. 32-37.

2.


Глуха, В.В. Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендінгу територій [Текст] / В. В. Глуха // Економіка та держава. – 2014. – №3. – С. 128-131.

3.


Можевікіна, М. Державне регулювання житлово-комунального господарства як фактор соціально-економічного розвитку суспільства [Текст] / М. Можевікіна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 119-125.

4.

Колдовський А. В. 
Аналіз моделей щодо валютних криз і валютного регулювання в умовах нестабільності економіки [Електронний ресурс] / А. В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України . - 2014. - Вип. 38. - С. 165-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2014_38_18.pdf

5.

Онегіна В. М. 
Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання [Електронний ресурс] / В. М. Онегіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка . - 2014. - Вип. 149. - С. 47-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhdtusg_2014_149_8.pdf

6.

Сапа Н. В. 
Державне регулювання інноваційно-технологічним розвитком України як один із напрямів виходу із кризи [Електронний ресурс] / Н. В. Сапа // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 250-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_25.pdf

7.

Оглобліна В. О. 
Етапи розвитку антикризового регулювання економіки України [Електронний ресурс] / В. О. Оглобліна // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2014. - № 2. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2014_2_6.pdf

8.

http://www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України


На жаль, більш детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливою.